-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

احتمال نخستین محاصرۀ تاریخی پاکستان به وسیلۀ هند و افغانستان

گیر افتادن پاکستان میان دیوار امنیتی افغانستان وهند، امری بسیار دشوار است؛ اما به همان میزان، خطرناک واستراتیژیک هم است. 


حامد کرزی رییس جمهور افغانستان برای یک دیدار رسمی، وارد دهلی جدید شد. قرار است آقای کرزی در این سفر اش به هند، روی مسایل مختلف سیاسی میان دو کشور بحث و گفتگو کند.

تقاضای تجهیز نیرو های امنیتی افغان از موضوعات عمده مورد بحث میان مقامات افغان و هند خواهد بود.

ولی آیا هند به تقاضای افغانستان مبنی بر کمک ها و همکاری های نظامی به این کشور لبیک خواهد گفت؟ کارشناسان امور به این نظر اند که چنین کمک ها، در چوکات توافقنامه درازمدت ستراتیژیک میان دو کشور شامل است و هند روی آن غور خواهد کرد.

آنند سهای یکی از ادیتران روزنامه یی ایشن ایج در مصاحبه یی با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:

« موقف رسمی هند که دیروز از سوی سخنگوی حکومت اعلان شد این است که آن کشور، روی تقاضا های حکومت افغانستان غور خواهد کرد. کمک های هند بر اساس آنچه صورت خواهد گرفت که افغانستان آن را تقاضا می کند، کمک های هند هیچ گاه بالای افغانستان قبولانده نخواهد شد. در مورد افزایش کمک ها و دادن اسلحه و تقویت تجهیزات نظامی هم بحث خواهد شد و هند روی آن غور خواهد کرد و آنچه من می دانم این است که هند مخالف چنین کمک ها به افغانستان نخواهد بود و این در یپمان همکاری های ستراتیژیک میان دو کشور هم شامل است.»

آنند سهای کارشناس هندی در جواب به این سوال رادیو آزادی که آیا با در نظر داشت روابط هند و پاکستان، همکاری های جدید هند با افغانستان مشکل آفرین نخواهد بود گفت: افغانستان و هند کشور های مستقل و با حاکمیت ملی اند و می توانند با هر کشور که خواسته باشند رابطه و همکاری داشته باشند و این مساله تاثیر بالای روابط هند و پاکستان نخواهد داشت:

« روابط هند و پاکستان هیچ نوع تاثیر بالای طرز تفکر هند در مورد افغانستان ندارد. افغانستان مثل هند، یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی است و پاکستان هم یک کشور مستقل است و می تواند با افغانستان هر نوع رابطه داشته باشد و ما هم، حق داشتن هر گونه روابط با افغانستان را داریم.» 

قابل ذکر است که دیدار رییس جمهور کرزی از هند در حالی صورت می گیرد که روابط بین افغانستان و پاکستان در این اواخر به دلیل حملات سرحدی نیرو های پاکستانی بر ولسوالی گوشته ننگرهار، پر تنش شده است.