-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه

حزب اسلامی؛ از قدم زدن روی قالین های سرخ ارگ تا میدان انتحار

نشریۀ فارن پالیسی


نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان جنگ با گلوله و رای در افغانستان که در بخش آن می نویسد ، کشته شدن ده افغان  و شش امریکایی در حملات هفته گذشته کابل  بار دیگر  نام حزب اسلامی حکمتیار را  مطرح نمود . 
به نوشته نشریه حکمتیار در زمان تجاوز شوروی یکی از قدرتمندترین احزاب ضد کمونیزم را رهبری می کرد و اکنون هم  با حکومت  رییس جمهور کرزی و حضور امریکایی ها در افغانستان مخالفت می کند. 
اما نشریه فارن پالیسی می افزاید، وضیعت زمانی پیچیده می شود که نماینده گان این حزب در ارگ ریاست جمهوری با قالین سرخ استقبال می شوند و رییس جمهور با آنها  دست میدهد.
از سوی دیگر به نوشته نشریه خود حکمتیار هم از یک سو  در حملات کشنده دست دارد و از سوی دیگر  برگذاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان را یک گام مثبت می شمارد. 
نشریه می نویسد حکمتیار تهدید کرده است که در انتخابات پارلمانی  سال 2015 اکثریت چوکی های پارلمان را طرفداران وی بدست خواهند آورد و او پارلمان را مجبور خواهد ساخت که قانونی را برعلیه حضور امریکایی ها در افغانستان تصویب نماید.
 نشریه به این اصطلاحی که در بین مردم وجود دارد اشاره می کند که می گویند  کسی که یکبار به حزب اسلامی داخل شد همیشه عضو آن می ماند.
اما به نوشته نشریه یک موضوع واضح است که حزب اسلامی حکمتیار تنها در صورتی می تواند در انتخابات اشتراک نماید که از خشونت دست بکشد، اما فعلا به نظر نشریه حکمتیار می خواهد  با هردو یعنی گلوله و رای همزمان بازی کند.