-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

شاید افغانستان با توفانی از مشکلات مواجه شود

کرسچین ساینس مانیتور

روزنامهء کرسچین ساینس مانیتور در تازه ترین شماره اش مقالهء نوشته است زیر عنوان «چرا افغانستان به خاطر خروج نیرو های امریکایی دست و پاچه است؟»

روزنامه می نویسد، انتظار می رود سال آینده افغاسنتان با توفان انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه شود.

به نوشتهء روزنامه، شمار زیادی از افغان ها از دکانداران گرفته تا به اعضای پارلمان مطمین نیستند که کشتی شکنندهء آنها بتواند در برابر موج متلاطم این توفان ایستادگی کند. 

روزنامه می افزاید: رویداد مهم و شاید بحرانی تر انتخابات ریاست جمهوریست که قرار است در ماه اپریل برگزار شود.

نویسندهء این مقاله باور دارد که در کنار نگرانی های امنیتی و سیاسی، انتظار می رود اقتصاد افغانستان که حضور نیرو های بین المللی بالای آن تاثیر زیاد گذاشته است، با رکود مواجه شود.

کرسچین ساینس مانیتور به نقل از فاطمه عزیز نمایندهء ولایت کندز در پارلمان نوشته که گفته است از آینده هراس دارد.

فاطمه عزیز گفته است:
« پولیس ملی افغانستان قوی نیست و ما نمی دانیم که بدون نیرو های خارجی وضعیت امنیتی این کشور چگونه خواهد بود.»
روزنامه همچنان به نقل از مصطفی صدیق، رییس شرکت امید بهار، بزرگ ترین شرکت خصوصی پروسس میوه در افغانستان نوشته که گفته است:
« مردم نگران اند و من حکومت را مقصر می دانم که خود را برای مقابله با بد ترین وضعیت آماده نساخته است.»

شرکت امید بهار 700 کارمند دارد و از حدود 35 هزار باغدار میوه خریداری می کند.

صدیق به این روزنامه گفته است، با کم رنگ شدن حضور نیرو های خارجی تجارت کم رنگ تر می شود و تعداد قرارداد ها نیز کاهش می یابد.

به گفتهء مصطفی صدیق، بیکاری در حال افزایش است و قیمت جایداد در کابل تا چهل درصد و یا هم بیشتر کاهش یافته است.

در بخشی ازین مقاله از داکتر اشرف غنی احمدزی رییس پروسهء انتقال مسوولیت ها به حکومت افغانستان نقل قول شده که گفته است، افغانستان بخاطر آماده شدن برای سال آینده به یک دیالوگ ملی نیاز دارد.

احمدزی با اشاره به افزایش توانایی نیرو های امنیتی و اعتماد بیشتر مردم بالای این نیروها، نگرانی های موجود را رد می کند.

اشرف غنی احمدزی به کرسچین ساینس مانیتور گفته است:
«نهاد های امنیتی پابر جا اند و حالا مهم تر تشکل سیاسی است.»

به گفتهء داکتر احمدزی، بزرگ ترین آزمون، آمادگی برای انتخابات سال آینده است.