-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

خروش جنبش دانشجویی برضد زور سالاران وابسته به قسیم فهیم

جنبش دانشجویی کابل و بامیان باید ازین حرکت مدنی دانشجویان در تخار حمایت کند.
اشاره: اگر حرکت جدید در یک نقطه از هم بگسلد، دست آورد های حاصله درکابل نیز برباد خواهد رفت.

اعتصاب درسی بیش از سه هزار استادان و دانشجویان دانشگاه تخار، به خاطر غصب زمین های مربوط این دانشگاه توسط
 برخی زورمندان محلی، وارد دومین روز خود شد.
صاحب نظردشتی، یکی از استادان دانشگاه تخار به بست باستان گفت: «طی چندین سال است که زورمندان محلی زمین های مربوط دانشگاه تخار را غصب کرده اند که در این مورد ما اعتراضات مختلف را به ادارهٔ محلی تخار ارسال کردیم و مرکز را نیز با خبر ساختیم، اما متاسفانه هیج توجه صورت نگرفت».
به گفته وی، «اخیراً کار شهرک سازی بالای زمین های غصب شدهٔ این دانشگاه شروع شد که ما استادان و دانشجویان مجبور به اعتصاب درسی شدیم وامروز( 7 جوزا)  وارد دومین روز خود شده و تا نرسیدن به خواسته های خود، اعتصاب خود را ادامه خواهیم داد».
وی افزد که این زور مندان توسط افراد حکومتی حمایت می شوند اما « من نمی توانم از آنها نام ببرم، چون خبر ندارم، حتماً آدم های قوی هستند که زمین ملکیت دانشگاه را غصب می کنند و توان شهرک سازی را هم دارند»
صاحب نظر دشتی که در حال حاضر ریاست کمیسیون اعتصاب کننده گان را برعهده دارد گفت، که امروز از ادارهٔ محلی یک هیأت آمده بود که آنان افراد باصلاحیت نبودند، «ما خواهان آن شدیم تا از مقام ولایت تخار افراد با صلاحیت آمده و حل این موضوع را تضمین کرده بتوانند».
دانشجویان مدعی اند که صدها جریب زمین ملکیت دانشگاه، توسط زورمندان محلی که از سوی معاون اول رییس جمهور حمایت می شوند غصب شده اند.
عبیدالله جوینده از محصلان معترض به بست باستان گفت که این زمین ها توسط فرزندان فرمانده "گدا" و فرزندان فرمانده "پناه" غصب شده اند.
به گفته وی، این افراد از سوی جنرال فهیم معاون اول ریاست جمهوری حمایت می شوند.
شکیب همت، یکی از دانشجویان دیگر ضمن اظهار این مطلب که اعتصاب کننده گان شامل دانشجویان دختر و پسر می شوند گفت که این افراد بالای زمین های دانشگاه قصد ساختن شهرک را دارند.
زمین های که محصلان دانشگاه تخار ادعای غصب آنها را دارند، در منطقهٔ "اورته بز" تخار قرار دارند.
دانشگاه تخار 1840 جریب زمین در ملکیت خود دارد که به گفتهٔ این دانشجویان، بیش 300 جریب آن توسط این زورمندان غصب شده اند.
غصب زمین و ساختن شهرک های غیر قانونی از جمله مشکلات است که مقامات حکومتی خود در آن دخیل اند و بیشتر شهرک های غیر قانونی بر زمین های دولتی، از سوی مقامات حکومتی در ولایات مختلف ساخته شده اند.
 خبرگزاری بست باستان