-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

این اظهارات، تاکیدی بر لزوم انحلال پیش هنگام حکومت کنونی نیست؟

استاد خلیلی: شخصی سازی حکومت ودولت، تباهی بار آورده است.
برای گفتن این اظهارات آیا دیر نشده است؟

کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور، امروز در جلسۀ هماهنگی وزارات و ادارات سکتوری در کابل گفت که سرمایه گذاری های زیادی در کشور صورت گرفته اما فقدان مدیریت سالم حکومت، باعث شده تا این سرمایه گذاری ها به نتایج مطلوب نرسدند.
معاون دوم ریاست جمهوری کشور امروز( 7 جوزا)  در جلسۀ "هماهنگی وزارت ها، ادارات سکتوری و ولایات کشور پیرامون تسریع روند امور انکشافی" در حضور والی های بیش از سی ولایت کشور، گفت که در سال های گذشته سرمایه گذاری های مختلف در کشور صورت گرفته اما فقدان پلان گذاری دقیق، مدیریت سالم و عدم تفتیش منظم، پیگیرانه و مسلکی در بسا موارد باعث شده است این سرمایه گذاری ها به اهداف مورد نظر و نتایج مطلوب نرسد.
وی یکی از مهمترین چالش ها را ضعف حکومت در انجام نقش نظارتی اش خواند.
معاون دوم رییس جمهور افزود که پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی اجرا شده اما نه از فرآیند اجرا نظارت دقیق صورت گرفته و نه شاخص های دقیقی در رابطه به ارزیابی کیفیت پروژه ها تعریف شده تا در صورت عدم مطابقت محصول با استندرد تعیین شده، شرکت مربوطه به انجام کار مطابق به نورم وادار شوند.
وی تاکید کرد: «تصدی گری دولت همیشه با ناکارآیی همراه است و ما به جای گسترش تصدی گری دولت و گسترش دامنه فعالیت آن بهتر است به نقش نظارتی دولت بیفزاییم.»
وی گفت که باید با فردی سازی دولت و گسترش دامنۀ دخالت های دولت مقابله کرد چون تصدی گری دولت، فساد را در پی خواهد داشت.
خلیلی با انتقاد از استراتژی انکشاف ملی کشور که در سال 87 تا سال 91 طرح شده بود می گوید که وزارت خانه ها طوری که باید، از این استراتژی استفاده نتوانستند.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد در این نشست از ترتیب پالیسی اقتصادی چهار سالۀ کشور و ارائۀ آن به کابینه تا یک ماه دیگر خبرداد.
به گفتۀ وی، زراعت در محور انکشاف اقتصادی افغانستان، تولید انرژی به خصوص برق، راه های مواصلاتی و صنعت از موارد مهمی است که در این پالیسی در نظر گرفته شده است.
بخش بیشتر برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می شوند و در همین حال ارغندیوال بر تولید برق از منابع آبی در داخل کشور تأکید ورزیده و می گوید که تمام نیازمندی افغانستان به برق پنج تا شش هزار مگاوات است و افغانستان از منابع آبی خود توانایی تولید 23 هزار مگاوات برق را دارد.
عبدالخالق فراهی رییس ادارۀ ارگان های محلی از کمک صد میلیون دالری کشور هند، جهت تمویل پروژه های کوچک انکشافی در 34 ولایت کشور قدردانی کرد.