-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

امان الله «گذر» مورد حمله قرار گرفت

 فرمانده مهم قابل حذف که درصدر فهرست طالبان قرار دارد، از حمله نجات یافت.


براساس گزارش یک منبع مؤثق، فرمانده امان الله «گذر» از نظامیان ارشد دورۀ «مقاومت علیه طالبان» در«شمالی» شب گذشته درولایت کندز از یک کمین طالبان جان به سلامت برده است.
این روید داد حوالی نیمه شب گذشته، هنگامی که فرمانده امان الله با جمعی از محافظانش از شهر کندز به سوی بندر «شیرخان» سفرمی کرد، درمسیر جاده اتفاق افتاده که طی آن، مالک ازاهالی چیله باغ که بادیگارد نزدیک فرمانده بوده، درنتیجه تیراندازی کشته شده است.امروز جنازۀ مالک به خاک سپرده شد.
درخبرآمده است که نفرات جنگی طالبان سوار بر موترسایکل ها در دو سوی جاده ای که کندز را با شهرک مرزی «شیرخان» وصل می کند، کشیک داده و برموترحامل امان الله تیراندازی کرده بودند که باعث درگیری شدید بین دوطرف شده بود.
منبع می افزاید که از جمع مهاجمان کسی کشته یا زخمی درصحنه دیده نشده و همه پس از درگیری ناپدید شده بودند.
امان الله گذر اکنون درتاجکستان به سر می برد واز وضع بهداشتی خودش اطلاع دقیقی در دست نیست. معلوم نیست که عبور وی از مرز به سوی تاجکستان روی چه دلایلی صورت گرفته است.
فرمانده امان الله گذر در صدر فهرست افراد حذفی طالبان قرار دارد. وی دارای دیدگاه سیاسی روشنی نیست وبیشتر روی قدرت واستعداد محلی خویش استوار است و این همان چیزی است که طالبان وی را به حیث یک مانع عمده و یک دشمن قوی ومطرح نشانه گذاری کرده اند. برخی روشنفکران ویا آنانی که کم وبیش از تاریخ و وضعیت حال وگذشته به درستی مطلع هستند، تلاش نکرده یا نتوانسته که آقای «گذر» را به حیث یک محور احتیاطی سازماندهی کنند.
درحالی که اکثر نمیچه سیاسی ها و نیمچه تنظیمی ها خود را به بدنۀ قدرت چسپانده و حتی درموارد خاص، بیرق های «سرگز» را از دولت دریافت کرده  وتظاهراتی ساخته گی به راه می انداختند، امان الله عملاً ازسوی حلقات «خودی» وغیر «خودی» به خصوص شخص قسیم فهیم به انزوا کشانده شده و از صحنه حذف شده است.  درانتخابات پارلمانی هم از ورود وی جلوگیری صورت گرفت. درحالی که توفان جنگ وبی اعتمادی دوباره در کشور سربرداشته و مردم درگردباد سرگشته گی ونگرانی از آینده گیرافتاده اند، امان الله مهم ترین چهرۀ مقاومت به شمار می رود.