-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه

تحلیل جالب و مثبت رحمانی از حوادث اخیر دانشگاه

رود بار های اندیشه های جوان رفته رفته به هم می پیوندند ومسیرهمسویی را ایجاد خواهند کرد.

اشاره: آقای محمد عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان از حوادث اختلافی در دانشگاه ابل برداشت جالب وموجزی ارایه داده که می تواند فشرده ای یک کتاب درچند سطر باشد. شکی نیست که برافروخته گی جوانب ماجرا، امری طبیعی است. تنوع بینش ها و موضع گیری ها در مسایل کنونی، به مرور به غنای فرهنگی و همدگر پذیری منجر می شود.
 رحمانی اظهار داشت: افغانستان به لحاظ علمی در شرایط گذار از سنت به مدرنیته قرار دارد و این اتفاقات جدال بین این دو مساله بوده است. عدالت، آزادی، کرامت و حقوق انسانی در جامعه افغانستان در حال تولد است. این اعتصاب یک جنبش اصلاح طلبانه به منظور ایجاد اصلاحات در هنجارها، ساختارها و رفتارهای نظام آکادمیک کشور بوده است که بسیار ضروری است. ما ملتی هستیم که قرن ها با دنیای پیشرفته فاصله داریم. کانون اصلاحات برای نجات افغانستان از بی سوادی، مواد مخدر، تروریسم، فقر و سایر مسایل وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی است.

وی افزود: این در واقع جدال سنت و مدرنیته است. از شیوه اعتراضات، شعارها و ارایه دفاعیه توسط این دانشجویان متفاوت است و این مساله به دلیل تفاوت بینش های این دانشجویان است. متاسفانه رییس مجلس سنا حتی به دیدار این دانشجویان نرفت و فرمان سکوت صادر کرد. یک مجموعه بسیار با سلیقه و با برنامه ریزی و مدیریت خواهان عدالت و عدم تبعیض و اصلاحات شدند. مجموعه دیگری نیز بسیار با عصبانیت برخورد کردند. این نشانگر یک تحول است. این دانشجویان معترض با یک رفتار مدنی عاری از خشونت و تهدید و تهمت به خواسته های خود رسیدند.

آقای رحمانی درمورد همراهی یک نفر از دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه با اعتصاب کنندگان گفت: در این قسمت چند مجموعه بودند. یک مجموعه به دلیل هماهنگی خواسته های این دانشجویان با طرز فکر خودشان از این حرکت حمایت کردند از جمله اعضای شورای ملی. گروه دیگری اعضای جامعه مدنی بودند و یک عده هم خود دانشجویان بودند. مهم این است که ما این حرکت را صرفا اصلاح گرایانه و با استدلال می دانیم.