-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

نیویارک تایمز: محسنی مرد قدرتمند تر از والی و قوماندان امنیهء بغلان

رسول محسنی رییس شورای ولایتی بغلان که همراه با چهار محافظش، سه افسر پولیس و شش فرد ملکی  روز دوشنبه در اثر یک حملهء انتحاری کشته شد، یک قوماندان سابق مجاهدین بود.

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
رسول محسنی با نگرانی از افزایش فعالیت های طالبان در شمال افغانستان ملیشه های سابق تحت فرمانش را دوباره مسلح و تجهیز کرده بود که مورد هدف یک حمله کنندهء انتحاری ملبس با یونیفورم پولیس قرار گرفت.

به گفتهء زبیر اکبری رییس صحت عامهء ولایت بغلان در اثر این حملهء انتحاری 9 تن دیگر زخمی شده اند.

گفته می شود رسول محسنی که در ولایت بغلان به رسول خان مشهور بود، قدرتمند ترین شخص در آن ولایت به شمار می رفت و در دوران جنگ با رژیم طالبان قوماندانی مجاهدین را در آن منطقه به عهده داشت.

روزنامهء نیویارک تایمز از قول صدیق مرادی معاون قوماندان امنیهء ولایت بغلان می نویسد که گفته است، رسول محسنی همراه با محافظانش بسوی دفتر شورای ولایتی بغلان در شهر پلخمری روان بود و از یک تعداد بزرگان و ریش سفیدان خواسته بود، با وی جلسه کنند. هنگامیکه رسول محسنی می خواست داخل سالون شود یک تن که یونیفورم پولیس را به تن داشت و همراه با سایر افسران به پذیرایی وی ایستاده بود، خودش را منفجر ساخت.

به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، در ولایت بغلان رسول محسنی حتی از والی و قوماندان امنیهء آن ولایت هم بیشتر قدرت داشت و با در نظرداشت خطر ناشی از به قدرت رسیدن دوبارهء طالبان در شمال افغانستان، جنگجویان سابقش را دوباره جمع کرده، آن ها را مسلح ساخته، تجهیز می کرد.

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد، مصطفی محسنی برادر رسول محسنی جنرال است. برادر دیگر آن ها عظیم محسنی یک عضو با اقتدار ولسی جرگهء افغانستان به شمار می رود. همهء آنها اعضای پر نفوذ و قدرتمند حزب جمیعت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی محسوب می شوند.