-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

سفیرافغانستان در دهلی جدید: افغانستان انتظار مساعدت های نظامی و غیر نظامی را از هندوستان دارد.

مهم ترین سفر خارجی کرزی

سفیر افغانستان در دهلی جدید می گوید، رییس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به تاریخ 20 و 21 ماه جاری به هند، بر علاوه مذاکره در مورد مسایل اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور، تلاش خواهد کرد، همکاری های هند را در عرصه های نظامی و امنیتی با افغانستان، جلب کند.

شیدا محمد ابدالی سفیرافغانستان در دهلی جدید، روز پنجشنبه در یک گردهمایی گفته است، افغانستان انتظار مساعدت های نظامی و غیر نظامی را از هندوستان دارد.

آنندسهای (Anand Sahay) مدیر مسوول روزنامهء ایشن ایج که در این گردهمایی اشتراک کرده بود، می گوید:
«از اظهارات آقای ابدالی ما این طور فهمیدیم که مسافرت رییس جمهور کرزی بر همکاری های امنیتی تمرکز خواهد داشت، به گفتهء آقای سفیر در حال حاضر امنیت در افغانستان، مهمترین مسالهء مورد نگرانیست. براساس قرارداد همکاری های ستراتیژیک بین دو کشور که در سال 2011 امضا شد، آن ها می خواهند همکاری های نظامی را که از سطح آموزش نیروها بلند تر باشد، تقویت کنند.»

 روابط افغانستان با هند همواره یک مسالهء حساس برای پاکستان بوده است. هند در این منطقه کشوریست که در امور بازسازی افغانستان بیشترین مساعدت های اقتصادی را انجام داده است. اما پاکستان حتی به این کمک های اقتصادی هند، همیشه به دیدهء شک و تردید نگریسته است.

آنندسهای (Anand Sahay) مدیر مسوول روزنامهء ایشن ایج با اظهار این که هند و افغانستان با هم قرارداد همکاری های ستراتیژیک را امضا کرده اند و به مثابهء دو کشور آزاد و مستقل می توانند، روابط شان را تقویت کنند، می گوید:  
«پاکستان همواره تلاش کرده است، سهم هند را در کابل تضعیف کند و همیشه بر امریکا فشار آورده است. امریکایی ها همواره برای هند یک گپ را تکرار می کنند که لطفاً بیایید و سهم تان را در افغانستان به امور بازسازی محدود سازید تا پاکستان بیش از حد حساسیت نشان ندهد. اما من فکر نمی کنم که هند از طریق کدام کشور سوم روابطش را با کابل تامین کند. این سوال مطرح شد و سفیر افغان گفت، اگر افغانستان از حساسیت های کدام کشور دیگر نگرانی ندارد، پس هند چرا باید داشته باشد؟ این مسالهء روابط بین دو کشور مستقل است.»

شیدا محمد ابدالی سفیرافغانستان در دهلی جدید همچنان در زمینهء ارتقای ظرفیت های بندر چاه بهار ایران از تعهدات هند استقبال کرده است.

 بندر چاه بهار ایران برای کشورهای محاط به خشکه در این منطقه یک مسیر خیلی مناسب و موثر دانسته می شود و برای عصری ساختن آن به حدود 100 ملیون دالر امریکایی نیاز است.

 روابط بین افغانستان و پاکستان هرگزخوب نبوده است، با آنکه بارها تلاش های برای بهبود روابط این دو کشور صورت گرفته، اما دلایل کافی وجود دارد که شاید افغانستان و پاکستان نتوانند دشواری های موجود را در روابط شان، از میان بردارند.