-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

اگر آمریکا در افغانستان نبود مرز را بر می داشتیم!
دوازده سال پیش که آمریکا در افغانستان حضور نداشت، رفتار بسیجی ها و بچه حزب اللهی های خودسر از چه قرار بود؟
برداشتن مرز در قاموس رژیم ایران نیست.