-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

حامدکرزی: پیمان امنیتی بین امریکا وافغانستان امکان ندارد!اعلامیه مطبوعاتی
۲۸ ثور ۱۳۹۲


ارگ، کابل: حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مکالمه تلیفونی اش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به مجلس کابینه توضیحات ارائه کرد.
حامد کرزی گفت که این گفت وگوی تلیفونی به دور دو محور صورت گرفت، یکی پروسه صلح و نقش پاکستان البته در پرتو مذاکرات اخیر بروکسل و دیگری قرارداد امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا.
در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر موقف قبلی اش تأکید ورزیده گفت که جمهوری اسلامی پاکستان در واقعیت سهم عمده در آوردن صلح و ختم خشونت در افغانستان دارد، اما باید موضوع همکاری اش فقط در حد حرف باقی نماند بلکه حکومت پاکستان در آن اقدام عملی، فوری و عاجل نماید.
در رابطه با امضای پیمان امنیتی که امریکا خواهان امضای هر چه زودتر آن است، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر خارجه امریکا گفته است که افغانستان فقط زمانی این قرارداد را به امضاء خواهد رسانید که شرایط مردم افغانستان درین رابطه پذیرفته شده باشد. در صدر شرایط افغانستان آوردن صلح و ختم جنگ و خشونت در کشور است.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به جان کری خاطر نشان ساخت که امکان ندارد که همزمان با ادامهء جنگ وخشونت، مردم افغانستان به امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا دل خوش نمایند و با آن موافقه کنند.
رئیس جمهور به مجلس کابینه یاد آوری کرد که امضای قرارداد امنیتی در صورتیکه صلح به افغانستان برنگشته باشد و انفجارات و خشونت خاتمه نیافته باشد بدین معنی خواهد بود که مردم ملکی افغانستان همه روزه قربانی انفجارات و حملات تروریستان و تجاوزات خارجی گردند.
بناءً شرط اساسی مردم افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا همانا آوردن صلح، ثبات و امنیت در کشور است تا آنها این قرارداد را وسیله آرامی کشور دانسته بعداً با آن موافقت خود را ابراز نمایند.