-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

ملا معتصم خواهان تغیير در تحریک طالبان شد


ملا آغاجان معتصم يکى از مسوولین اسبق طالبان، خواهان یک سلسله تغيیر در تحریک طالبان شده است.
ملا معتصم، این اظهارات را در مصاحبۀ خاص با روزنامه عربی(الرای) بیان کرده است.
موصوف، یکی از موسسین و وزیر مالیۀ طالبان در زمان حکومت آنها بود.
آغاجان در سال ٢٠١٠  در شهر کراچی از یک حمله جان به سلامت برد، بعداً به کشور ترکیه رفت و درآنجا سکونت دارد.
موصوف گفته است که افغانستان حالا به نظام افغان شمولی ضرورت دارد که براى تمام طرف ها قابل قبول باشد.
به باور آغاجان؛ با به میان آمدن چنین نظامى، جنگ ٣٠ سالۀ افغانستان خاتمه پيدا ميکند وافغان ها مشترکاً در صلح وامنیت باهم زندگی خواهند کرد.
وی افزوده است که از طالبان جدا نیست؛ اما خواهان بعضی تغیيرات در این بخش است، که به نفع کشور و مردم تمام شود.
ملا معتصم گفته است که برای افغانها لازم است که از جنگ و برادرکشی دست بکشند؛ بخاطریکه ریختاندن خون، به نفع هیچ کس نیست.
موصوف افزوده است که از طریقه های سیاسی تلاش خواهد کرد که به جنگ جاری افغانستان خاتمه دهد و تاحد زیادی کامیابی هايى  نیز در این عرصه به دست آورده است.
ملا معتصم  برای برگشت به کشور، علاقمندی نشان داده تا مشترکاً با افغانهاى خود زندگی کند.
وی از امریکایی ها خواست که پروسۀ صلح را به شکل صادقانه پیش ببرند؛ بخاطریکه پیروزی در جنگ ناممکن است.
این مسوول اسبق طالبان، مخالف جدی جنگ در افغانستان است؛ وی بر صلح ومذاکره باور دارد و ادعا میکند که ملا محمد عمر مجاهد، به مردم وکشور خود محبت دارد و به امنیت وصلح افغانستان علاقمند است.
موصوف افزوده است: "در افکار ملاعمر واسامه تفاوت وجود داشت؛ اما ملاصیب بازهم به اسامه به شکل یک مهمان احترام داشت واسامه نیز به وی  احترام خاصی قایل بود."
به گفتۀ وی، ملا عمر حال هم زنده است؛ اما با کسی ملاقات نمیکند.
موصوف، اخراج نام رهبران طالب را از لیست سیاه، برای پیشبرد پروسۀ صلح ضروری شمرده است.
معتصم گفته است که اگر طرف های درگیر افغانستان، قبل از خروج نیروهای خارجی، بر یک اجندای ملی تفاهم نکنند، امکان دارد که جنگ داخلی، یکبار دیگر در افغانستان آغاز شود.
 وی افزوده است که القاعده، دوباره به افغانستان بر نمیگردد؛ بخاطریکه وضعيت جهان عرب تغیير کرده است.