-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

درپس این فتوای نیویورک تایمز چه حوادثی خفته است؟

اردوی ملی با دست خالی چه خواهد کرد؟


روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد: پس از یک دهه جنگ در افغانستان و در حالیکه به پایان رسمی ماموریت نظامی قوای بین المللی در این کشور مدت یک سال باقی مانده، نیرو های امریکایی بالاخره امسال به صورت کامل به نقش حمایتی رو می آورند و رهبری عملیات ها را به نیرو های افغان می سپارند.

روزنامه می نویسد که نیرو های امریکا بیشتر به تعلیم و تربیه نیرو های امنیتی افغان تمرکز دارند تا خود کفا شوند.

نیویارک تایمز به طور مثال از لوای سوم اردوی امریکا یاد آوری می کند که قوماندان آن در ده سال گذشته پنج دوره در افغانستان خدمت کرده اند.

او در بارهء انتقال مسوولیت به قوای افغان و تعلیم این نیروها به نیویارک تایمز گفته است:
« این جنگ به همین طریقه به پایان می رسد، به جنگ بزرگ نمی انجامد،همین طور به خاموشی خاتمه خواهد یافت.»

از سوی دیگر، نشریهء نشنل انترست می نویسد که مهارت های اساسی و پلان گذاری عملیات قوای امنیتی افغانستان به خاطر سرمایه گذاری های بزرگ آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت روز به روز رشد می کند.
این نیرو ها آهسته آهسته دارای امکانات نسبی می شوند ولی باز هم فرسایش سالانهء بیش از سی فیصد و بی سوادی گسترده میان عساکر دارد که سطح مهارت عمومی آن را محدود می سازد.

نشریه نشنل انترست در مقالهء تحلیلی خود در بارهء نیرو های امنیتی افغانستان می افزاید: در حالیکه نیرو های بین المللی تعداد عساکر خود را در این کشور کاهش می دهد امور سیاسی در افغانستان جدیت اختیار می کند.

انتخابات سال آینده باید انتقال پیروزمندانهء قدرت از رییس جمهور کرزی به یک رییس جمهور منتخب دیگر را تمثیل کند که او دومین رهبر ملی پس از سقوط رژیم طالبان خواهد بود.

نشریه می افزاید که کارشناسان سیاسی انتقال قدرت به رهبر دومی منتخب را یک واقعهء محوری در دموکراسی های نو بنیاد تشخیص داده اند به خاطریکه چنین انتقال عموماً نقطهء ناکامی بوده است.

نشریهء نشنل انترست می افزاید که رییس جمهور کرزی به مقامات ارشد بین المللی تاکید کرده است که او از قدرت کنار می رود.
اگرچنین هم شود باز هم افغانستان در یک وضعیت نازک توازن قدرت قرار خواهد داشت.

نشریه می افزاید که رییس جمهور کرزی با شریک ساختن دلالان قدرت که اکثر آنها جنگسالاران قبلی اند یک توازن داخلی نازک را با هم پیوند داده است و نگهداری چنین یک توازن نهایت مشکل است و شکی نیست که بقای کرزی در قدرت از انتخابات ناقص هم ناگوار خواهد بود چون حتی ظاهر دموکراسی هم متلاشی خواهد شد.