-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

عالم دین چرا علیه تجاوز جنسی ولواطت حدیث وآیت نمی گویند؟

دلیل چیست؟


بردخترچهارساله ای که دربلخ تجاوز جنسی وحشتناک صورت گرفته، واکنش هیچ نیمچه ملا را بر نیانگیخت. درولسی جرگه بخش بیشتر اعضاء ازنوشتن خط وقرائت کتابت عاجز اند اما وقتی بحث بر سر زن و مرد به میان می آید، این اشخاص اولین کسانی اند که ابتکار صحبت وقضاوت را دردست می گیرند. انتشار اخبار بینی بریدن، کشتن وقصابی کردن زنان، شکنجه ( مانند شکنجه سحر گل ودیگران) واکنش شرعی هیچ یک را سبب نمی شود. در بحث «بد دادن» هیچ کسی پا جلو نمی گذارد.
درچندین نوبت، پدران بر دختران، برادران بر خواهران وحتی جوانی بالای مادرش تجاوز کرد و مطبوعات خبر به طور وسیع منتشر کردند اما هیچ صدایی از ستار غواصی، آقای حنفی ومولوی تره خیل برنخاست. آیات واحادیث را فقط برای مقابله با حقوق زنان، و دایره کشی دورادور زنان ذخیره می کنند و هرگاه بحثی درین خصوص شروع می شود، از آنان استفاده سیاسی، شخصی وگروهی صورت می گیرد.
تا کنون هیچ مولوی وعالم دین درمورد لواطت آشکار و رواج فراگیر آن امرونهی نکرده و حدیث وآیت را به رخ لواطت کاران نکشیده اند. گزارش های دقیق حاکی از آن است که پسران خورد سال به طور گسترده درگوشه و کنار مملکت خصوصاً درشمال، قندهار و لوگر به فساد کشانیده می شوند، کرایه داده می شوند، چند دست فروخته می شوند، لباس دخترانه برای شان پوشانیده شده به رقاصه گی تربیه شده و قوماندانان و متنقذین بر سر رقابت بالای «بچه ها» وفسق وفجور به درگیری های مسلحانه می پردازند، که آدم ها درآن کشته می شوند مگر هیچ یکی از وکیلان مجلس صدای خود را بلند نمی کنند.