-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

جاوید لودین چه گونه آدرس«حکومت قدرتمند» را به اشتباه می گیرد

نصیحت وزیرخارجه آلمان به دولت کابل


جاوید لودین می گوید؛ حکومت قدرتمند جدید در پاکستان، زمینه ساز همکاری مثمر با افغانستان است.

این یک نظریۀ سرچپه نیست؟ ضعیف ترین حکومت منطقه مگر افغانستان نیست؟

یک مقام بلند رتبهء حکومت افغانستان می گوید، روی کار آمدن یک حکومت قدرتمند جدید در انتخابات اخیر هفته گذشته در پاکستان، زمینه را برای همکاری مثمر بین دو کشور همسایه فراهم می سازد.

معین وزارت خارجه افغانستان  جاوید لودین  روز سه شنبه در آغاز یک مجلس بین المللی ، گروه تماس افغانستان و پاکستان  که بیش از 50 کشور و سازمان در آن شامل اند، در برلین  در این مورد  صحبت کرد.

آقای لودین در مورد عدم همکاری پاکستان در پروسهء صلح افغانستان شکایت نموده، گفت، تشکیل یک حکومت  دموکراتیک و قدرتمند در پاکستان می تواند یک فصل نو مذاکرات و همکاری را بین دو کشور باز کند.

وزیر خارجه آلمان هم در همین کنفرانس در کابل صحبت کرده، در مورد همکاری و تشویق حکوم و مردم افغانستان برای گرفتن مسوولیت هایشان تاکید نمود.
گیدو ویستر ویله وزیر خارجه آلمان گفت:
«باهم ما باید مردم افغانستان را تشویق نماییم تا مسوولیت های خودرا برای انتقال قدرت بپذیرند و کشور خودرا به مسیر  اتکا بخود رهنمایی کنند.  آن ها باید  از دست آوردهای که با عرق جبین حاصل شده از جمله حقوق زنان و اقلیت ها دفاع کنند، آن ها باید از یک انتخابات با اعتبار، شفاف و عادلانه و از مبارزه علیه فساد اداری حمایت نمایند و همزمان با آن  زمینه های بهبود اقتصاد برای همه افغانها فراهم شود

گیدو ویستر ویله همچنان در مورد قربانی عساکر کشورش وهمچنان کشته شدن عساکر گرجستانی در ولایت هلمند سخن گفت.