-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

ستار غواصی بهتر از علمای جهان اسلام می فهمد؟

ملاهای بی خبر از دین و شرعیت؟
نجیب الله نصیح - کابل

اعضای ولسی جرگه امروز طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکردند و بحث روی این طرح، باعث جنجال در میان نمایندگان شد.

اعضای مجلس روی برخی موارد ذکر شده در این طرح توافق نظر داشتند و حتی برخی ها این طرح را خلاف ارزش های دینی و شریعت اسلامی خواندند.
عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه می گوید که این طرح تصویب نخواهد شد مگر اینکه مواد چندین ماده آن بازنگری و تغییر کند.
آقای خواصی گفت: "من تعجب می کنم که رییس جمهوری افغانستان چطور فرمانی بر خلاف شرعیت و دین صادر کرده است."
او می گوید که این فرمان حامد کرزی در شش مورد خلاف دین اسلام است.
چهار سال پیش، حامد کرزی فرمان تقنینی در مورد منع خشونت علیه زنان صادر کرد.
در تدوین این طرح، علما و برخی از کارشناسان کشورهای اسلامی نظیر مصر، اندونیزیا و مالیزیا نیز سهم داشتند.
از سه سال بدین سو، این فرمان در ادارات و دستگاه های قضایی دولت اجرا شده و به تازگی برای تصویب به مجلس فرستاده شده است.
پیشتر، شماری از زنان فعال نهادهای مدنی در افغانستان، خواستار تطبیق این قانون به صورت گسترده شدند.
این زنان می گویند که عدم اجرایی شدن این طرح، باعث شده است که عاملان خشونت علیه زنان مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
عدم بی خبری از متن طرح 
موجودیت خانه های امن، سن ازدواج و بلوغ، تعدود ازدواج از موارد اختلافی میان اعضای ولسی جرگه در طرح قانون منع خشونت علیه زنان خوانده شده است.
عبدالستار خواصی، قاضی نذیر احمد حنفی، قربان علی عرفانی و برخی وکلای دیگر این ماده ها را خلاف شرعیت اسلام دانسته اند.
با این حال، داکتر صالح محمد سلجوقی، از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که برخی ملاها و وکلای دیگر از متن و طرح قانون منع خشونت علیه زنان بی خبر هستند.
آقای سلجوقی به خبرگزاری بخدی گفت: "یک سری اختلاف نطرهای بین ملاها و شماری وکلای دیگر وجود دارد که در حقیقت آنها از متن اصلی قانون منع خشونت علیه زنان بی خبر هستند."
سلجوقی افزود که قانون منع خشونت علیه زنان در برخی کمیسیون های پارلمان نیز حل ناشده باقی مانده بود و به همین سبب  امروز این قانون از طرف وکلا تصویب نشد.
ملاهای بی خبر از دین و شرعیت؟
برخی از اعضای ولسی جرگه، می گویند که طرح قانون خشونت علیه زنان با مشوره شماری از کشورهای اسلامی مصر، اندونیزیا و مالیزیا ساخته شده و این طرح خلاف شرعیت اسلامی نیست.
حمیرا ایوبی از اعضای ولسی جرگه به خبرگزاری بخدی گفت: "متاسفانه شماری از ملاهای ما از قانون و شرعیت اسلامی بی خبر اند، آن ها باید اول از دین اسلام دقیق آگاهی پیدا کنند و بعد در مورد قانون خشونت علیه زنان تصمیم بگیرند."
خانم ایوبی همچنان افزود که این مشکل با خشونت حل نمی شود و برخی ملاهای که طرح قانون خشونت علیه زنان را خلاف شرعیت اسلامی می دانند در کمیسیون امور زنان ولسی جرگه حاضر شوند.
او از تمامی علمای دین در پارلمان خواست که این موضوع را با کمیسیون امور زنان ولسی جرگه با منطق و استدلال حل کنند.
خانم ایوبی تاکید کرد که قانون منع خشونت علیه زنان باید در کشور وجود داشته باشد و به گفته او این قانون باید به زودی از سوی پارلمان تصویب شود.