-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

صحنه سازی پاکستان


وال ستریت ژورنال: پاکستان از «تروریستان افغانستان ترس دارد!»


روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر مطلبی دارد تحت عنوان بر عکس: پاکستان از تروریستان در افغانستان ترس دارد.

تا حال همیشه افغانستان از پاکستان شکایت داشت که به تروریستان اجازه می دهد که آزادانه از خاک این کشور به افغانستان آمده و در اینجا حمله کنند. اما با بیرون رفتن واحد های نظامی ناتو از شرق افغانستان و حملات قوای پاکستان بر طالبان در داخل قلمرو این کشور تعداد از افراطگرایان در آنسوی سرحد پاکستان در خاک افغانستان پناه گاه پیدا کنند.

روزنامه از قول انتونی کوردسمن تحلیلگر امنیت ملی در مرکز بین المللی تحقیقات ستراتیژیک در امریکا نوشته است که گفته است، عواملی زیادی وجود دارد که بخاطر آن نمی توان بر مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان کنترول کامل داشت و این منطقه منبع نگرانی می باشد.

روزنامه از قول قوماندان قوای پیاده پاکستان در فرقه سوات جنرال غلام قمر نوشته است که می گوید، با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان یک خالیگاه امنیتی در سرحدات افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد که این حالت مقامات پاکستان را نگران ساخته است.