-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه

عارف «سروری» و نامزدی برای ریاست جمهوری

 مهره چینی سپاه پاسداران دررقابت های ریاست جمهوری در افغانستان

روزنامه آرمان ملی خبر داده است که انجنیر عارف «سروری» سابق رئیس امنیت ملی خودش را به ریاست جمهوری سال آینده نامزد می کند. انتشار این خبر هم از دیدگاه ناظران و هم از منظر این که آقای سروری در جمع اردوگاه مجاهدین به ویژه «شورای نظار» با گمانه زنی ها وحتی اتهامات سر راست در مورد ترور شادروان احمدشاه مسعود فرمانده معروف «ضدطالبان» رویارو بوده است، یک موضوع غیر قابل پیش بینی است. در اواخر سال 2000 بلافاصله پس از آن که احمد شاه مسعود از سوی دو تروریست عرب القاعده هدف قرار گرفت، یکی از تروریستان زنده دستگیر شده بود اما شاهدان صحنه گواهی داده اند که شخص بازداشت شده، به دستور عارف سروری تیرباران شد  و آخرین سرنخ درمورد کشف شبکه مرتبط با القاعده در جبهه مقاومت از بین برده شد.
یکی ازشاهدان صحنه، ترجمان عرب ها است که عندالموقع زبان به افشاگری بازخواهد کرد وفعلاً او را به جای دیگری فرار داده اند.
عارف سروری هیچ گاه درهیچ مجمعی نتوانسته است از اتهامات مشارکت در قتل مسعود و یا رهبری حلقۀ مرتبط با القاعده در پنجشیر از خود دفاع کند. فهیم قسیم، دکترعبدالله، یونس قانونی و شخص عارف سروری پس از سقوط طالبان اجازه ادامه کار تحقیقات به رهبری علی احمد جلالی پیرامون این مسأله را ندادند و پرونده ظاهراً مختومه شده است. گذشته ازین، عارف سروری از نظر شخصی، خانواده گی و اجتماعی با بحران فراگیر وغیرقابل علاجی رو به رو است که موقعیت وی درانظار عمومی به شدت مخدوش وغیر مطمین است.
علی رغم این اوصاف، انجنیرعارف سروری از کادرهای درجه یک شبکۀ اطلاعاتی سپاه پاسداران در «بخش افغانستان» به حساب می رود وبا حلقات ایران همیشه درکابل و دوبی و وجاهای دیگر به طور منظم دیدار و گفت و گو می کند. من (رزاق مأمون) که درجریان سال هایی که روی کتاب «رد پای فرعون» پژوهش انجام می دادم، با مسئولیت می توانم روی این نتیجه گیری ها و دریافت های خود پافشاری کنم که سروری فرد خاص سپاه ایران است. طرح کاندیداتوری سروری بدون هیچ تردیدی، برنامه و پیشنهاد سپاه پاسداران است که درکنار چند چهرۀ  دیگر، قصد دارند سروری را برای سال های بعدی «رشد» بدهند. اما سروری مخالفان سرسختی هم دارد؛ ازجمله امرالله صالح وفهیم قسیم و علاوه برآن، فرماندهان وشخصیت های مقاومت از وی به شدت متنفر اند.
ممکن است شبکه های سپاه طوری ترتیبات بدهند که وی بیشتر به حلقات غربی وامریکایی خودش را نزدیک کند؛ اما این تلاش ها پیشاپیش بی نتیجه خواهند بود. نهاد های غربی ازین موضوع مطلع هستند.