-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

مدیریت نمونه در حکومت «امام زمان» مورد ادعای ایران

در تامین اجتماعی آنقدر کارمند استخدام شده که جا برای نشستن ندارند.


جمعی از کارکنان تامین اجتماعی در نامه ای از حسن روحانی، رییس جمهوری خواستند تا نسبت به آن چه که استخدام های بی ضابطه طی هفته های اخیر در سازمان تامین اجتماعی خوانده اند، اقدام مقتضی انجام دهد.در بخشی از این نامه که به امضای بخشی از ثبت نام کنندگان کاریابی ها و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی نیز رسیده آمده که به عنوان نمونه در استان گیلان ۵۰۰ نفر و در استان یزد، ۴۵۰ نفر طی هفته های اخیر استخدام سازمان تامین اجتماعی شده اند و این استخدام ها بر اساس ضابطه های قانونی نبوده است. متاسفانه این استخدام ها حتی با ظرفیت و امکانات اداری سازمان نیز منطبق نیست به طوری که بسیاری از کارکنان جای نشستن ندارند. این اقدام برخلاف دستور دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری مبنی بر لغو طرح مهرآفرین صورت گرفته است.