-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

ائتلاف هرات

ائتلاف سیاسی عدالت

بزودی کابل مرکز افغانستان شاهد اعلان موجودیت یک ائتلاف بزرگ سیاسی به نام ( عدالت ) خواهد بود که سران و بزرگان سیاسی هرات در آن اشتراک دارند. در این ائتلاف بزرگان سیاسی همچون
 محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب
. داکتر همایون عزیز وزیر دولت در امور پارلمانی
. داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور
. داکتر عزیزالله لودین رئیس مبارزه با ارتشا فساد اداری کشور
. مولوی خداداد صالح رئیس علما و روحانیون زون غرب کشور
این ائتلاف بزرگ سیاسی قرار است که در روزهای آینده روی پست های مهم دولتی ولایت هرات همچون سخنگوی مقام ولایت، سکرتریت مقام ولایت، ریاست دفتر مقام ولایت، مدیر اجرایی ولسوالی فرسی، آمریت رادیو تلویزیون، قوماندان امنیه ولسوالی غوریان، باغبان باشی مقام ولایت، به مذاکره به پردازند. به امید موفقیت مردم هرات