-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

پلیس نظم عامه درحال سقوط است

فایننشل تایمز

روزنامه فایننشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد، با این سفر خود رییس جمهور کرزی امیدوار بود که پاکستان را به آزادی محبوسین طالبان قانع بسازد که در نتیجه آن طالبان برای نشستن به میز مذاکره با حکومت افغانستان تشویق خواهند شد.  

روزنامه از قول تحلیلگر پاکستانی رضا رومی در انستتوت تحقیقاتی جناح نوشته که می گوید، حکومت های افغانستان و پاکستان هر دو تحت فشار مردم قرار دارند تا گام های موثر و عملی را در راه صلح بردارند.

دیلی تلگراف
روزنامه دیگر بریتانوی  دیلی تلگراف در شمارهء اخیر خود می نویسد، علایم خستگی در تلاش های صلح، رییس جمهور افغانستان را وادار ساخت که بار دیگر به پاکستان دست دراز کند تا در این ساحه کمک آن را بدست آورد.

اما روزنامه دیلی تلگراف می افزاید، از سخنان رییس جمهور کرزی چنین معلوم می شود که آینده تلاش های صلح در قطر جایی که دفتر طالبان باز شده است، چندان روشن نخواهد بود.

وال ستریت ژورنال
روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود از قول دیپلومات ها می نویسد که گفته اند انتظارات رییس جمهور کرزی از سفر پاکستان اش بیش از حد بود و شاید به تمام آنها رسیده نتواند.

روزنامه از قول یک دیپلومات می نویسد که گفته است، بجا آوردن این خواست های حکومت افغانستان شاید از توانایی حکومت پاکستان بلند باشد، زیرا  طالبان بیشتر با سازمان استخبارات نظامی پاکستان ارتباط دارند و از سوی  دیگر آنها تا حال برای مذاکره با حکومت افغانستان آمادگی نشان نداده و بر عکس می خواهند با ایالات متحده امریکا مستقیماً داخل مذاکره شوند. 

تایمز
اما روزنامه تایمز لندن یک موضوع کاملاً متفاوت را عنوان کرده و می نویسد که پولیس نظم عامه افغانستان بخاطر فساد اداری در حالت سقوط می باشد.

به نوشته روزنامه، در حالی که قوای خارجی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی می گیرند، پولیس نظم عامه افغانستان که توسط حکومت رییس جمهور کرزی یک ارگان مهم امنیتی بشمار می رود، به مشکلات روبروست.

یکی مشکل عمده اینست که هم اکنون کمک کنندگان خارجی 4 میلیارد دالر سالانه برای تمویل اردو و پولیس ملی افغانستان مصرف می کنند و با در نظر داشت مشکلات اقتصادی موجود در این کشورها، آنها نمی توانند جریان پول را برای مصارف پولیس نظم عامه ادامه بدهند.

از سوی دیگر به نوشته روزنامه تایمز، فساد اداری موجود در این ارگان هم مصرف کنندگان را مایوس کرده و شاید پولیس نظم عامه تا چند ماه دیگر از فعالیت باز ماند.