-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

دربرکناری الکو مشکلاتی پیش آمده

برکناری الکو با واکنش شدید جامعه بین المللی مواجه می شود.


منابع نزدیک به تیم حاکم گزارش می دهند که فیصلۀ برکناری اسحق الکو که درمشوره با معاونان کرزی نهایی شده بود، به دلایلی نا معلوم از نظر اجرایی به تعویق افتاده است. ساعاتی قبل دفتر ریاست جمهوری به شخص آقای الکو هدایت داده است که خبر منتشره در باره برکناری خود را تکذیب کند. در گفت وگوبا بی بی سی آقای الکو گفت: "این خبرها را من در رسانه های داخلی و خارجی دیدم. این موضوع واقعیت ندارد. برای نان چاشت (ناهار) رئیس جمهوری ما را دعوت کرده بود. غذا خوردیم. در فضای بسیار خودمانی و خدا حافظی کردیم. همین حالا به خانه ام ؛آمده ام. ها (خبر برکناری ام) همه شایعه هستند."

اما منابع ناظرمی گویند که درخصوص برکناری یا ابقای دادستان کُل مشکلاتی پیش آمده است. دادستان کُل اسراربسیار کلیدی حکومت ودولتی ها را دراختیار دارد و ازسوی جامعه بین المللی نیز حمایت می شود. علت اصلی برکناری دادستان کل، تحرکات سیاسی وی درآستانۀ شروع مبارزات انتخاباتی است. وی دردیدار با کرزی باردیگروفاداری کامل خود را نسبت به تیم حاکم تکرار کرده است.