-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

دمچاق ترین علماء در سطح کره زمین
شورای علمای افغانستان از کشور های اسلامی خواسته تا بالای حکومت موقت مصر فشار وارد کنند و در نتیجه بحران در آن کشور پایان یابد.

بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رییس و اعضای شورای علما دیروز در دیدار با رییس جمهور کرزی در کابل، خواهان مذاکره و تفاهم میان مخالفین و حکومت ها، در مصر و سوریه شده اند.

رییس جمهور کرزی هم در این دیدار گفته که از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن 1300 تن در نتیجه استعمال احتمالی سلاح کیمیایی در سوریه، عمیقاً نگران است.

آقای کرزی گفته که در حال حاضر جهان اسلام با مشکل بزرگ روبرو است و باید برای اصلاح آن توجهء جدی صورت گیرد.

رییس جمهور همچنان به اعضای شورای علما در مورد سفرش به پاکستان که همین هفته صورت خواهد گرفت، معلومات داده است.