-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

طرح سپاه قدس برای حمله بر اقامت گاه مجاهدین خلق

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

طرح نيروي قدس براي حمله مجدد به ليبرتي به دستور خامنه اي در آستانه شركت روحاني در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد

بنا به گزارشهاي رسيده از داخل ايران، خامنه اي نيروي قدس را موظف كرده تا حملات موشكي بيشتري عليه پناهندگان ايراني عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در ليبرتي سازمان دهد. حملات بايد در آستانه سفر روحاني رئيس جمهور رژيم به نيويورك براي شركت در اجلاس مجمع عمومي صورت گيرد. اجلاس در نيمه دوم ماه سپتامبر شروع مي‌شود و حمله به ليبرتي قبل از آن انجام شود. 

در شرايطي كه رژيم آخوندي بعد از نمايش انتخابات رياست جمهوري با يك وضعيت بحراني مواجه است و به شدت تضعيف شده است، نياز مبرمي به كشتار اپوزيسيون خود دارد. حمله موشكي مرگبار 15ژوئن نيز همزمان با اعلام نتايج انتخابات، طراحي شده بود و فرمان نهايي شليك در پايان رأي گيري در روز 14ژوئن توسط خامنه اي صادر شد.

علاوه بر اين سفارت رژيم در بغداد، دولت عراق و به طور مشخص كميته سركوب در نخست وزيري را موظف كرده تا فشارهاي خود را بر ليبرتي افزايش دهد و از تأمين نيازهاي ضروري ساكنان جلوگيري كند.

به رغم سه حمله موشكي با 10شهيد و 170مجروح، بيش از 6ماه است دولت عراق به دستور رژيم ايران از تأمين حداقل الزامهاي امنيتي در ليبرتي جلوگيري مي‌كند. اين الزامها عبارتند از بازگرداندن 17500 تي وال حفاظ بنگالها، انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي از اشرف به ليبرتي، انتقال حداقل تجهيزات پزشكي ساكنان به ليبرتي، اجازه سازندگي در ليبرتي، گسترش مساحت ليبرتي، دو لايه كردن سقف بنگالها و وارد كردن جان پناههاي انفرادي 2 متر در 2متر.بعد از سه حمله موشكي، نه تنها يك تي وال به داخل كمپ بازگردانده نشده بلكه بعد از سومين حمله، دولت عراق شروع به انتقال تي والها، كه پشت ديوارهاي كمپ انبار شده بود، به خارج از منطقه كرده است. ورود جان‌پناه هاي كوچك پيش ساخته نيز كه دولت عراق در حضور يونامي و كميساريا با آن موافقت كرده بود از روز 2 اوت متوقف شده است. دولت عراق حتي از ورود وسايل اوليه مانند كيسه شن و بيل و كلنگ براي ساختن جان پناههاي ساده نيز جلوگيري مي‌كند

مقاومت ايران در اطلاعيه 16 فروردين 1392 فاش كرد: «مصلحي (وزير وقت اطلاعات) در گزارش به دفتر خامنه اي از سفر به عراق تأكيد كرده است مالكي و فالح فياض اطمينان داده اند كه برگرداندن تي والهاي حفاظتي، گسترش مساحت و سازندگي در ليبرتي و وارد كردن كيسه شن، ممنوع خواهد بود». اگر تي والها برده نشده بود، شمار شهيدان و مجروحان حملات موشكي قبلي كه به طور عمده در داخل بنگالها مورد اصابت تركش قرار گرفته اند، بسيار كمتر بود. اگر كلاه و جليقه حفاظتي به ليبرتي منتقل شده بود، كساني كه از ناحيه سر و صورت و سينه مورد اصابت قرار گر فتند، مجروح نمي‌شدند. همه علائم از سوء نيت دولت عراق براي گرفتن تلفات بيشتر از ساكنان خبر مي‌دهد.

تصميم حملات قبلي به ليبرتي نيز به دستور خامنه اي اتخاذ شده و اجراي عمليات و هماهنگي با دولت عراق، به‌عهده نيروي قدس و سفارت رژيم در بغداد گذاشته شده بود...نقل و انتقال مهمات و تيمها با استفاده از امكانات وزارت كشور و پليس عراق صورت گرفته بود. موشكها، لانچرها و سكوها همه فابريك بود كه انتقال آنها امكانات زيادي مي طلبد. 

در روز 4 تيرماه مقاومت ايران ويدئويي كه از داخل كشور به دست آورده بود را فاش كرد. مكالمات اين ويدئو كه پس از حمله 15ژوئن، توسط پليس عراق از محل شليك گرفته شده و نخست وزيري آن را به سفارت رژيم داده بود. نشان مي‌داد عمليات با همكاري كامل دولت عراق و نيروهاي امنيتي صورت گرفته و از مدتها پيش براي آن برنامه‌ريزي شده است. طبق ويدئو سكوهاي پرتاب از قبل در ساختمان نيمه ساخته يي كه به همين منظور آماده شده بود، نصب گرديده و مهاجمان با آسودگي خيال و زمان كافي عمل كرده و با فرصت كافي وسايل خود را جمع آوري كرده و از محل رفته بودند.مقاومت ايران، بار ديگر با توجه به مسئوليت مستقيم امريكاو ملل متحد در امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، از آنها مصرانه مي خواهد اقدامات لازم براي باز گرداندن فوري همه ساكنان به اشرف و تأمين حداقل الزامهاي امنيتي در ليبرتي را به عمل بياورند تا از وقوع يك فاجعه انساني ديگر جلوگيري كنند. در شرايط كنوني كه فريب كوبلر مبني بر انتقال سريع ساكنان به خارج از عراق فاش شده است، هر گونه تعلل در بازگرداندن ساكنان به اشرف، كمك به يك كشتار ديگر است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28 مرداد 1392(19اوت2013)