-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

برای حمله نظامی به سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شد


خبر گزاری اینتر فاکس روسیه – ترجمه پیک نت

با ورود هیات بررسی کننده استفاده از سلاح های شیمیایی سازمان ملل به سوریه روز 21 اوت انفجار هایی در دمشق صورت گرفت که رسانه غربی ها اعلام کردند دولت سوریه برای سرکوب "مخالفان از سلاح های" شیمیایی استفاده کرده است. در همین زمینه خبرگزاری روسیه اینترفاکس سخنان"لیونید کلاشنیکف" نماینده مجلس دومای روسیه و عضو فراکسیون حزب کمونیست این کشور را در مجلس روسیه منتشر کرد که ترجمه آن چنین است:

من نمی توانم باور کنم که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد یقینا این عمل جنایت کارانه را "اپوزیسیون" انجام داده و نه حکومت. استفاده از سلاح های کشتار جمعی توسط دولت سوریه به معنی دادن اجازه دخالت مستقیم به نیرو های نظامی خارجی است.
شتابی که خبر گزاری های غربی با انعکاس این خبر نشان دادند بیانگر آنست که طرحی بوده است از پیش تعین شده. حوادث عراق و بهانه دخالت ارتش ناتو در این کشور جایی برای هیچگونه شکی باقی نمی گذارد که عین همان سناریو را می خواهند در مورد سوریه به اجرا در آورند.
کدام حکومت عاقلی است که بر علیه مردم بی دفاع خود از سلاح های کشتار جمعی استفاده کند؟ این موضوع بواقع حکم خود کشی سیاسی را دارد که حاکمیت سوریه ثابت کرده است در کنار مردم خود قرار دارد و نه در مقابل آن ها .
مضحکه تبلیغاتی دستگاه های خبر رسانی غرب آنجایی افشاء می شود که قبل از این که این حادثه  اتفاق بیافتد آن ها استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه را در بوق و کرنا دمیدند تا افکار عمومی جهان را با شعبده بازی آماده دخالت نظامی درسوریه کنند.
من بار ها به کشور سوریه سفر کرده ام. تجربه به من آموخت که سوری ها خود  دشمن خود نیستند و هرگز بهانه به دست دشمنان خود برای دخالت در امور داخلی کشور خود را نخواهند داد . همبستگی و غرور ملی سوری ها بالا ترین قدرتی است که آن ها از آن برخوردار هستند . با اطمینان می توان گفت که ستیز گران با مردم سوریه با پشتوانه کشورهایی که از آن ها پشتیبانی می کنند نه تنها قادر هستند در سوریه بلکه در هر کشور دیگری در جهان دست به چنین جنایاتی بزنند و حکومت آن جا را مقصر اعلام کنند