-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۵, سه‌شنبه

هشدار فارن پالیسی به حامد کرزی

اگرحامد کرزی حمایتش را از سیاف پس نگیرد، خطر، بزرگ می شود.

فارن پالیسی نوشته است که حامد کرزی رییس جمهور افغانستان فرصت آن را دارد که نام خود را به عنوان رهبر انتقال صلح آمیز قدرت و پدر افغانستان نوین در تاریخ ثبت کند.

نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد، روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری در ماه آینده آغاز می شود و این تشویش که رییس جمهور کرزی از کدام نامزد حمایت خواهد کرد، به طور روز افزون افزایش می یابد.

مثلاً روز چهارشنبه برخی از منابع خبری در کابل گفتند که حامد کرزی در در دیدار اش با تعدادی از نماینده های احزاب سیاسی از نامزدی عبدالرب رسول سیاف حمایت کرد.

عبدالرب رسول سیاف که 67 سال عمر دارد، از سوی گروه های حقوق بشر به جنایت جنگی متهم می باشد و از قتل عام افشار سیلوی کابل به حیث یک نمونه آن یاد شده است.


اما یک هفته بعد، حامد کرزی گزارش ها در مورد حمایت از سیاف را رد کرد.
تعداد افرادیکه در اجلاس اولی حضور داشتند گفتند که حامد کرزی هنوز به حمایت اش از سیاف قویاً ایستاده است.

نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد، شاید از نظر کرزی حمایت از کاندیدی عبدالرب رسول سیاف یک تاکتیک بدون جنجال باشد که از آینده به او اطمینان داده می تواند.

اما به نوشتهء نشریه، اگر رییس جمهور برای باطل کردن این نظرش عجله نکند، می تواند به یک خطر مبدل شود، زیرا در کشوریکه از ثبات خوب برخوردار نیست، نامزدی عبدالرب رسول سیاف هر امکان را برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی بین گروه های قومی از بین می برد.

نشریه فارن پالیسی می گوید، در صورت وقوع چنین چیز، این انتخابات در قسمت انتقال قدرت بین دو حکومت ملکی ثبت تاریخ نخواهد شد، بلکه با انجام آن یک دوره دیگر تشدد قومی آغاز می شود.