-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

واکنش «واشگتن پست» به تشکیل «اتحاد انتخاباتی»

واشنگتن پوست: شاید این انتخابات نیز به سرنوشت انتخابات 2009 گرفتار شود.

روزنامهء واشنگتن پوست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان«افغانستان هنوز هم برای انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید رسمی ندارد.»

روزنامه می نویسد، در حالی که بیش از چند هفته به مهلت نهایی ثبت نام کاندید ها به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نمانده، اما تا هنوز هم رسماً نام هیچ کاندید درج نشده است. 

طبق قانون تا 6 اکتوبر باید لست کاندید های ریاست جمهوری افغانستان تکمیل شود و در ماه دسمبر مبارزات انتخاباتی آنها شروع گردد.

به نوشته روزنامه، در این هفته چشم امید همه به این بود که در مجالس  شخصیت ها و گروه های مختلف سیاسی و قومی افغانستان نام یک کاندید مشخص برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیدا خواهد شد.

به نوشته واشنگتن پوست، دو هزار نفر از جمله افراد قدرتمند این کشور خواستند به گفته خود یک ایتلاف بزرگ را تشکیل بدهند. اما در نهایت کار افرادی که در این گردهمایی بچشم می خوردند بجز از جنگسالاران سابق شمال کسی دیگری نماند و این امید که شاید تکنوکرات ها و چهره های نو در این مجلس ظهور خواهند کرد، نقش برآب شد.

به نوشته روزنامه در این مجلس هم مانند مجالس دیگر، افغان ها در نیمه بحث همه بلند شده و با سرعت بسمت میز نان چاشت رفتند.

روزنامه از قول علی احمد جلالی وزیر داخله اسبق افغانستان می نویسد که گفته است، وضعیت گیچ کننده می باشد. او افزود همه می دانند که نظام سیاسی کشور باید تغییر کند و آینده کشور به خطر مواجه است ولی تا حال نام هیچ کاندیدی رسماً ذکر نشده است.

روزنامه می افزاید از نگاه تخنیکی تمام کار های انتخابات بر عکس انتظار بخوبی پیش رفته است، اما از نگاه سیاسی و تعین کاندید های رسمی خلای بزرگ به نظر می رسد که شاید این انتخابات را هم به سرنوشت انتخابات سال 2009 دچار بسازد که کشور را به بحران بی اعتمادی روبرو ساخت.

به نوشته روزنامه، انتخابات برای افغانستان حیثیت مرگ و زندگی را دارد زیرا دوره ریاست جمهوری حامد کرزی به پایان می رسد و این کشور به سمت یک آینده نا معلوم سیاسی می رود.