-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

دلایل سیاسی برکناری اسحق الکو

اسحق الکو درمبارزۀ قدرت، خودش را به عنوان یک پشتون لیبرال واهل قندهار، بدیل حامد کرزی تصور می کند.

خبرمی رسد که محمد اسحق الکو دادستانی کُل از سوی رئیس جمهور کرزی برکنار شده است.
این اقدام حاصل مشوره و تصمیم گروهی اعضای رده اول تیم حاکم در ارگ است که الکو نیز عضو آن بود. دربارۀ انگیزۀ برکناری آقای الکو ظاهراً گفته شده که وی بدون اطلاع مقامات رهبری حکومت با گروهی از طالبان در دوبی ملاقات کرده است. نکته حساس این است که برکناری الکو زمانی صورت گرفته که وی مشغول گذراندن ایام تعطیلی به خانه اش درآلمان بوده و به کابل احضار شده است. اما برخی اطلاعاتی درین زمینه وجود دارد که ادعای دولت درمورد آقای الکو را زیر سوال می برد. برنامه ریزی طوری صورت گرفته است که دوسیه های کلان فساد و خیانت که درقفسه های دادستانی انبار شده، ممکن است از سوی مافیا ضبط شده باشند.
الکو از نظر کرکتر کاری فردی بوده که بدون اجازه واطلاع کرزی، یک گیلاس آب هم نمی نوشید؛ تا چه رسد به مذاکره با هیأت طالبان! تازه این که طالب هیچ گاه برسر صلح با الکو ملاقات نمی کند. الکو اگر چه یک مأمور اجرایی نرم گردن و محافظه کار وبی خطر تلقی می شد؛ مگر درسال های اخیر،  این انتظار را در خود پروریده بود که جامعه بین المللی بالای او به عنوان یک پشتون لیبرال و اهل قندهار ، به عنوان رقیب منطقه ای رئیس جمهور کرزی، سرمایه گذاری کرده و از وی حمایت کند. ائتلاف ها و احزاب ازجمله حزب حق وعدالت  که جهت ورود به زورآزمایی های انتخاباتی آماده می شوند، از چندین جهت با الکو درتماس بودند تا از وجود وی بهره برداری سیاسی کنند. اوجداً تصمیم گرفته بود که به ائتلاف های سیاسی رقیب تیم حاکم ثبت نام کند.
الکو از چندی به این سو تلاش داشت تا پسرش هارون الکو را وارد کابینه بسازد. هارون الکو جزء قوای ناتو شامل درنیروهای آلمان است و قصد دارد وارد جرگه قدرت شود.
نکته حساس دیگر این است که الکو به حیث دادستان کُل اسناد و مدارک بی شماری از خلافکاری مهره های درشت تیم حاکم را در اختیار خود دارد. دوسیه های کلان اختلاس و غصب دارایی های دولتی و شخصی وابسته مقامات دولتی، به شمول معاونان رئیس جمهور، وزیران ووالیان از پنج به این سو در دسترس الکو قرار دارد و اعضای ارشد حکومت ازجمله فهیم قسیم معاونت اول کرزی با وی به شدت دراختلاف افتاده است. تماس ورایزنی الکو با نهاد های بررسی و تحقیقاتی امریکایی درمورد شفاف سازی خیانت های مالی درافغانستان، دلیل دیگری بربرکناری وی حساب می شود.

با برکناری مشکوک الکو، نهاد های دادگستری امریکا یکی از آدرس های مؤثر درتحقیقات خود را از دست دادند و همچنان این اقدام گام دیگری درتشدید بی نظمی مدیریتی درتیم حاکم به حساب می رود.