-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

هنگامۀ انتخاباتی و توپخانۀ «عدالت انتقالی»

شکریه بارکزی می گوید که اگر حکومت گزارش حقوق بشر را به دست نشر بسپارد این کار می تواند تاثیر مثبت در انتخابات سال آینده بر جا گذارد:« اگر شما فکر می کنید یک طرف قضیه جنایت کار است، جنایت طرف دیگر را لطفاً کتمان نکنید، سبز و سرخ جنگ کرده حالی در یک جای با هم می نشینند، ما تطبیق عدالت را می خواهیم، عدالت که متاسفانه تا امروز قربانی برخی از مصلحت ها شده است، چرا گزارش حقوق بشر که تهیه شده تاکنون به نشر نرسیده است؟ امروز اگر همین خانه صدای عدالت را بیرون کند، من باور دارم که در انتخابات آینده تاثیر خود را می توانه داشته باشد. »

اشاره: اگرگزارش 1500 برگی کمیسیون حقوق بشر درمورد جنایات جنگی درافغانستان نشر شود؛ نیازی به انتشار به فهرست ناقص از آدرس کشور هالند نخواهند بود.


کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو سال قبل راپوری را در خصوص جنایات جنگی که در سال های 1357 الی اخیر دههء هفتاد در کشور رخ داده به گونه مستند تهیه نموده است.

تقاضای نشر گزارش حقوق بشر در حالی مطرح می شوند که هفتهء گذشته څارنوالی هالند فهرست پنج هزار تن افغان را که در زمان رژیم کمونست ها در سال های 1357 و 1358 به قتل رسیدند به نشر رساند.

لالی حمید زی یک عضوی دیگر ولسی جرگه نیز بر نشر این گزارش حقوق بشر تاکید کرده می گوید که این کار می تواند مردم را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را کمک نماید:

« اشخاصی که در جریان سی و پنج سال گذشته افغان های بی گناه را به قتل رسانده اند و دست های شان در خون مردم آلوده اند اگر مجاهد است، خلقی است پرچمی است، طالب است و یا مردم عادی، باید از کاندیداتوری اش در انتخابات جلوگیری به عمل اید. »

قرار است این انتخابات تا کمتر از هفت ماه دیگر در کشور برگزار گردد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که نشر این گزارش کار کمیسیون مستقل حقوق بشر است نه حکومت.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی، گفت:
« حقوق بشر کمیسیون مستقل است و مسوولان این کمیسیون می تواند در ارتباط به نشر هر گونه گزارش و راپور اقدام نمایند، حکومت با نشر این گزارش مخالفت ندارد و رییس جمهور کرزی هیچ زمانی مانع نشر این گزارش نشده است. »