-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

«هجرت» آقای مجددی به ترکیه

حشمت الله مجددی: اگر رئیس جمهور پیمان امنیتی را امضاء کند، صبغت الله مجددی دوباره به کشور برمی گردد.


پروفیسور صبغت الله «مجددی» رئیس آخرین «لویه جرگه» در دوران حاکمیت پس از طالب، به دنبال تهدید برای «هجرت» از افغانستان قصد دارد کشور را به مقصد ترکیه ترک کند. حشمت الله مجددی به خبرگزاری پژواک این خبر را تایید کرده و گفته است که آقای مجددی جهت انجام یک رشته آزمایشات پزشکی به ترکیه سفر می کند و اگر رئیس جمهور کرزی تا آن زمان پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا را به امضاء برساند؛ به کشور باز خواهد گشت. صبغت الله مجددی با موضع رئیس جمهور در آخرین روز «لویه جرگه» به مخالفت برخاست و گفت که وی باید پیمان را به زود ترین زمان ممکن امضاء کند که از سوی کرزی رد گردید.وی هشدار داده بود که درصورت عدم پذیرش فیصله جرگه و سفارش وی درین باره، از افغانستان «هجرت» خواهد کرد. هجرت مجددی به ترکیه تبعات منفی برای تیم حاکم خواهد داشت.