-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۶, چهارشنبه

استیفن بیدلی: امریکا یا کرزی؛ یکی حتماً می بازد

ساعات انتظار واضطراب

روزنامه امریکایی نیویورت تایمز سخنان استیفن بیدلی استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن را نقل کرده است. استیفن جنجال درخصوص امضای پیمان امنیتی با امریکا  را «به مرغ جنگی تشبیه کرده؛ زمانی که دو موتر رخ دررخ به طرف یکدیگر  رانده می شوند یکی ازآن ها به طور حتمی ویران خواهد شد. وی می گوید: راننده هیچگاه نمی خواهد موترش به لاشه تبدیل شود. مگر هردو طرف به طور ناخواسته حاضر اند به خاطر به دست آوردن چیزهایی که نمی خواهند از دست بدهند، ریسک کنند.
احمد بهزاد عضو ولسی جرگه درگفت وگو با نیویورک تایمز گفته است: خروج کامل امریکا از افغانستان به معنی عقب گشت از دست آورد هایی خواهد بود که ظرف دوازده سال حضور امریکا به دست آمده است. وی افزوده است که فکر نمی کند چنین اتفاقی بیفتند؛ زیرا استراتیژیست های امریکا وناتو درک می کنند که خروج کامل از افغانستان در دراز مدت به نفع هیچ یکی از آن نخواهد بود.
بهزاد می افزاید: آقای کرزی اگر از مضای پیمان امنیتی سرباز زند، با واکنش بزرگ وشدید از سوی مردم رو به رو خواهد شد. مردم به جاده ها خواهند ریخت و او را مجبور به امضاء سند خواهند کرد.  
نویسنده نیورک تایمز می نویسد که هر دوطرف هنوز به راه خود می روند. خانم رایس نگفت که امریکاییان قطعاً به 2014 می روند؛ آنان روی برنامه هایی ممکن درین باره کار خود را آغاز می کنند.