-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه

گروگان گیری انتخابات درتوان آقای کرزی نیست.

ازین پس زورآزمایی برسر نتایج انتخابات خواهد بود. 


حامد کرزی درمحضر لویه جرگه گفت: "اگر جرگه موافقت‌نامه را تایید کند و مجلس افغانستان آن را تصویب کند، این موافقت‌نامه تنها زمانی امضا خواهد شد که انتخابات ما به‌خوبی و با عزت به پایان برسد. ما اشتباهات انتخابات گذشته را تکرار نخواهیم کرد.
اما «اشتباهات» کرزی کدام ها اند؟
درسال 1388 درآستانه انتخابات دوم ریاست جمهوری، به طور غیرمنتظره علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا وامریکا دو باره با مارشال فهیم متحد شد و قدرت را قبضه کرد. هیلاری کلنتن وزیرخارجه وقت امریکا نسبت به این مسأله به وی تذکراتی داده بود که نادیده گرفته شد. درانتخابات دوم قرار بود یک چهره غیرتنظیمی وبی رابطه با محافظه کاران جنگی حکومت را تشکیل بدهد که پیشاپیش با کودتای کرزی وفهیم علیه آن مقابله صورت گرفت. امریکایی ها هرگز آن اشتباه و پیوست به آن، شاخ وشانه کشی ها وقمه کشی های لفظی رئیس جمهور علیه امریکا وتهدید ها و لقب دادن تروریزم طالب به «مقاومت ملی» وازین دست مسایل را فراموش نکرده اند وچشم انتظار شرایط مساعد و زمان اند.جای شگفتی نیست که مثلث ارگ، موفق به گرفتن امتیاز حمایت امریکا درابقای قدرت نشده است. امریکا درواکنش فوری به این این روش ناگهانی تازه، برای امضای متن مصوب در لویه جرگه ومجلسین شورای ملی به حکومت افغانستان شش هفته مهلت داده است.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است: "به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقت‌نامه امضا شود تا به افغانستان تا پیش از انتخابات پیش رو، اطمینان خاطر دهد و به آمریکا و دیگر هم‌پیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال ۲-۱۴ برنامه‌ریزی کنند."

زخم بی اعتمادی بین شخص کرزی وامریکا هنوز خونین است واین جراحت درونی هیچ ربطی به منافع آینده افغانستان ندارد. حالا کشمکش برسر انتخابات درحال آغاز شدن است. تحمل تمدید حاکمیت بی کفایت تیم حاکم برای مردم و همچنان جامعه جهانی قابل تحمل نیست. به شمول کابل هیچ کس ازهیچ منظری مصئونیت ندارد وقوای ثلاثه به گونه کامل دراختیار یک اقلیت محدود اسیر شده است.