-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

حاجی صاحب عبدالعزیز را می شناسید؟

هزار درصد یقین است که این حاجی بی خدا، یا از سوی کرزی، یا فهیم ویا خلیلی حمایت می شود!
نبرد کاخ نشینان با مردم شمال
بیشتر از هشتاد خانواده از ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به ترک خانه های شان مجبور شده اند. اینبیجا شده ها می گویند که به اثر کشتار بی رحمانه، تجاوز به اعضای خانواده های شان، لت و کوب و تهدیدها از سوی یک عده افراد مسلح زور مند و غیر مسؤول، به طور دسته جمعی اقدام به ترک خانه های شانکرده در خرابه ها و باغات مردم شهر سرپل پناهنده شده اند.
عبدالحی باشنده قریه آلر ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به رادیو آزادی در زمینه گفت:« بخاطر تهدید،ظلم، کشتار و تجاوز شخص حاجی عبدالعزیز در قریۀ ما که او شخص تفنگ سالار و زورمند است، درسال گذشته تقریباً 14 نفر از همین مردم را به ناحق به قتل رسانیده حالا این مردم زورمندی وتهدید آنها راطاقت کرده نتوانسته و یک شب تصمیم گرفتند و با همین کودکان به کوه بالا شده و خود را به مرکز ولایترساندند
تعدادی دیگر از این خانواده ها نیز با تأیید گفته های عبدالحی، خواستار تصفیه قریۀ شان از وجود افرادمسلح و بازداشت قاتلان اولاد های شان از سوی دولت شدند.
در این حال عبدالجبار حقبین والی سرپل با تأیید مهاجرت دسته جمعی این خانواده ها می گوید، در این روزها مساعدت های لازم با    آنان صورت می گیرد و در قسمت اسکان آنها در جای مناسب و همچنانپاکسازی قریۀ آلر از وجود مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح غیر مسؤول، اقداماتی نیز روی دست است.
والی سرپل اطمینان داد که امنیت در آن ساحات به زودی تأمین خواهد شد و زمینه برگشت بیحا شده هایکوهستانات سرپل مساعد خواهد گردید. اما معلوم نیست که چه وقت این کار صورت می گیرد
ولسوالی کوهستانات از جمله ولسوالی های دور دست ولایت سرپل است که به گفته مسؤولان این ولایت،180 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله داشته و از ناامن ترین ولسوالی های سرپل به شمار می رود.