-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

ایران در مقابل غرب زانو می زند اما قدمی بسوی مردم برنمی دارد.

فیس بوک مهران مصطفوی

برای اینکه خوب درک کنیم در ژنو چه می گذرد باید درخواستهای 6 کشور خارجی را مطالعه کنیم. اول اینکه می خواهنم تفاهمنامه میانه ای امضا شود برای 6 ماه. در این مدت 6 ماه هیچکدام از تحریمها لغو نمی شود بلکه بخشی از پول ایران در اختیارش می گذارند. از سوی دیگر از ایران می خواهند که در این 6 ماه توانایی ساخت بمب اتمی نداشته باشد. غربی ها یا می خواهند ارورانیوم 20 درصدی به کشور خارجی بورد و یا اینکه نصف انرا از غنا کم کنند و یا اینکه اورانیوم 20 درصدی در ایران باش اما سانتریفوژهای نسل اول از کار بیافتند. دوم اینکه ایران 7 تن اورانیوم 3 در صدی دارد و غرب تقاضا دارد که نسل جدید سانتریفوژها هم در این مدت بکار نیفتند. پس غرب می خواهد که در این مدت 6 ماه ایران توانایی مادی ساختن بمب را نداشته باشد. پس الان مذاکرات در باره جزئیات این مسائل است. رژیم ایران که الان زانو زده است می خواهد ظاهر را حفظ کند. اینها میخواهند این باخت بزرگ را که ملت ایران برایش بهایی سنگین پرداخته است پیروزی اعلام کنند یعنی آقای خامنه ای بیاید و بگوید ما موفق شدیم که غرب حق ما در غنی سازی اورانیوم را بپذیرد.
از این مذاکرات به مردم ایران چیزی نمی رسد رژیم این مذاکرات را برای پوشاندن فجایعی که ایجاد کرده است لازم دارد و همانطور که در جنگ ایران و عراق آن فاجعه بزرگ را بوجود آورد چند صد هزار نفر را به کشتن داد، اقتصاد کشور را ویرانه کرد و فرصت رشد را از نسلی از ایرانیان گرفتند اکنون نیاز به همانکار مشغول هستند.
باعث تاسف است که کسی از درون ایران فریاد اعتراض سر بر نمی آورد. به چه علت ایران باید صدها میلیارد دلار هزینه بپردازد به چه علت فقر و فساد بر جامعه سایه افکنده است به چه علت مغزهای ایرانی فرار میکنند به چه علت فرصت رشد از نسلی گرفته شده است. مردم که در سانسور کامل هستند اما سیاسیون اصلاح طلب که این اطلاعات را دارند و می دانند سیاست اتمی، ایران را بکجا رسانده است چرا سکوت کرده اند چرا .... من صمیمانه این واقعیتها را خدمتتان عرض میکنم. این مذاکرات هر طور عمل شود برای مردم ایران شکست است. مسئله این نیست که هزار تا یا 5 هزار تا و یا ..سنتریفوژ کارکند فاجعه بسیار بزرگتر از اینهاست.
در گفتگو با رادیو عصر جدید