-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

تروریست های اخلاقی درشمال پروبال کشیده اند.

یک کودک درجوزجان مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت./ آنانی که حق وناحق دست به تظاهرات زده ودهان شان کف می کند، کجا هستند؟

يک طفل در ولايت جوزجان مورد تجاوزگروهى قرار گرفت و سه تن، به ظن تجاوز بر وى  بازداشت گرديد.
سمونوال فقيرمحمد جوزجانى قوماندان امينۀ جوزجان ميگويد که اين پسر ١٤ ساله، توسط چهار تن از دوستانش در مربوطات شبرغان مرکز جوزجان، به بهانۀ تفريح به يک قريه برده شده و پس از تهديد توسط برچه، مورد تجاوزجنسى قرار گرفته است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که همۀ متجاوزين، جوان بوده و از جريان تجاوز، در موبايل هاى شان فلم نيز تهيه نموده اند.
جوزجانى علاوه کرد که اين واقعه، دو روز قبل صورت گرفته و پوليس، امروز سه تن را دستگير نموده و فرد چهارمى که مُحرک اصلى تجاوز بوده، فرار کرده است؛ اما تحت تعقيب پوليس قرار دارد.
داکتر محمد هارون رييس شفاخانۀ ولايتى جوزجان گفت که معاينات طبى نشان ميدهد که بر اين پسر، تجاوز صورت گرفته است.
 پسر که با پدرش در مديريت جنايى قوماندانى امنيۀ جوزجان  حضور داشتند، از دولت خواستند که فرد فرارى را نيز دستگير نموده و همۀ آنها را مطابق قانون به جزاى اعمال شان برساند.
مسوولان امنيتى ميگويند که قضيه را به ارگانهاى عدلى و قضايى محول ميکنند که در زمينه فيصله نمايند.
مولوى ولى محمد شيبانى يکى از عالمان دينى جوزجان ميگويد که براى کسانى که مرتکب لواطت ميشوند، در دنيا و آخرت جزا تعيين شده است.
وى به پژواک گفت که شريعت حکم ميکند که لواطت کننده؛ يا از کوه پايين انداخته شود و يا زير ديوار شود.
اين عالم دين افزود که خداوند متعال، در آخرت براى چنين افراد مجازات سخت ترى را تعيين نموده است.
از جانب ديگر، مغفرت صمیمی ریيس سازمان حقوق بشر ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب؛ ضمن تقبيح کردن تجاوزهاى جنسى ادعا ميکند که  اکثر همچو قضايا زمانى که به ارگانهاى عدلى و قضايى محول ميشود، يا با پول و يا واسطه از آن چشمپوشى شده و به آن رسيدگى لازم نمى شود.
 قابل ذکر است که در ماه ميزان سال جارى، يک پسر جوان در شهر شبرغان نيز مورد تجاوز گروپی قرار گرفت و عاملان آن که شامل سه تن بودند، دستگير شدند.