-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

افشای دسیسه چرا بعد از لویه جرگه؟

حکومت نخستین بار، معرفی خرابکاران اطلاعاتی را به روزهای آینده حواله داد.


صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه به رسانه ها اظهارداشت یک دسته ازاخلال گران لویه جرگه طی عملیات پیاپی دستگیر شده اند.  وی اظهار داشت جزئیات بیشتر در مورد تعداد افراد بازداشت شده و خنثی شدن پلان های آنها پس از برگزاری لویه جرگه با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد:

«
نیروهای امنیتی افغان از هفته گذشته تا کنون شماری از افراد مشکوکی که قصد داشتند امنیت لویه جرگه را برهم بزنند بازداشت کرده و عملیاتی به همین هدف نیز صورت گرفته است.
اما جزئیات در مورد این اقدامات و خنثی سازی توطئه های که صورت گرفته اند، پس از ختم جرگه با مردم و مطبوعات شریک خواهند شد.»

این اولین بار است که پلیس کابل زمان افشای باندهای خرابکار اطلاعاتی را به روزهای آینده حواله داده است. به نظرمی رسد که شبکه های بازداشت شده وابسته به پاکستان وایران اند و حکومت درگرماگرم ساعات حساس شروع لویه جرگه و جو آسیب پذیر موجود نمی خواهد با افشای هویت خرابکاران اطلاعاتی اذهان عمومی آشفته شود و یا باعث واکنش های شدید تری از سوی ایران و پاکستان شود.