-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

حضور نرم هند در افغانستان

هندی ها متوجه شده اند که حل بحران افغانستان بدون پاکستان ممکن نیست.

فشردۀ مقالۀ منتشره در سایت انستیتیوت مطالعات تحلیلی ودفاعی هندوستان
نویسنده: گورمیت کنوال- بیست ویک نوامبر
موقعیت افغانستان در خط راهبردی بین جنوب آسیا آسیای میانه و جنوب آسیا و خاور میانه برای هندوستان بسیار با اهمیت است. هند با افغانستان روابط دوستی تاریخی داشته و امیدوار است که حکومت باثبات که توانایی دفاع دربرابر مداخلات خارجی را داشته باشد، درکابل مستقر شود.
هند که در اکتبر 2011 سند همکاری های راهبردی با افغانستان را امضاء کرد که درآن روابط نزدیک سیاسی با ساختارهای منظم مشاورت دو جانبه پیش بینی شده است. به نظرمی رسد که هند ابتکارات مشترک و گسترده ای درمسایل منطقه و جهان به کمک جامعه بین المللی را آغاز کند. 
حقیقتاً هندی ها متوجه شده اند که بحران افغانستان قابل حل نیست مگر این که پاکستان، کشور پیوست با این کشور نیز به طور همزمان خواهان آن باشد. همچنان هندی ها سعی دارند کمک ها شان به افغانستان را که به دلیل نداشتن نزدیکی جغرافیایی با هند با موانع قابل ملاحظه ای رو به رو است فراهم کنند.
هند تلاش های جدی را به منظور رفع سوء تفاهم با پاکستان نسبت به نقش هند درافغانستان انجام داده مگر پاکستان به دلیل شک وتردید نسبت به اهداف هند، قاطعانه از گفت وگو درین باره پرهیز کرده است. برای هند وپاکستان خیلی دشوار است که درباره بی اعتمادی های موجود در سطح مقامات رسمی با هم گفت وگو کنند؛ بنا برین، جهت کاهش دغدغه های یکدیگر به خاطر صلح وثبات با هم کار می کنند. هند خواستار یک افغانستان ثباتمند و صلح آمیز  با حاکمیت گسترده در افغانستان است. تحمیل دموکراسی نوع غربی برافغانستان برای محیط اجتماعی وسیاسی آن مناسب نخواهد بود وهندوستان علاقه مند محو تروریزم وویرانی پایگاه های طالبان والقاعده است.
اهداف سیاسی شامل تحول نظام مند و تأسیس  وراه اندازی یک دولت مستقل وعاری از نفوذ خارجی در افغانستان؛ حصول اطمینان از عدم تبدیل دو باره افغانستان به پناهگاه امن برای تروریست ها و زیرساخت های ترور؛ مقابله با برنامه های پاکستان که به دنبال عمق استراتژیک در افغانستان است؛ دسترسی به افغانستان ازطریق سازمان همکاری های منطقه ای (سارس)، ایجاد تعامل گسترده با تمام گروه های سیاسی؛  حمایت ازتلاش های صلح آمیز به رهبری افغانستان زیرنظر «شورای عالی صلح»؛ وکمک به آموزش اداره و کارکنان دادگستری به هدف حکومت داری خوب و تحقق عدالت؛ افزایش ارتباطات مردم با مردم می باشد.
جهت اطمینان از پیمان راهبردی هند- افغانستان، اهداف امنیت ملی هندوستان درافغانستان باید این باشد که تلاش هایش را درجهت رشد ظرفیت اردوی ملی افغانستان؛ شامل اکمال ذخایر نظامی؛ تضمین حفاظتی و حراست از کمک های هند و تأسیسات زیربنایی افغانستان وهمچنان همکاری های امنیتی متمرکز کند. موارد دیگر؛ افزایش مطالبات اقتصادی هند با افغانستان درچهارچوب (سارس)؛ توسعه سرمایه گذاری؛ کمک به پیشرفت معادن طبیعی؛ افزایش برنامه های بازسازی وتقویت ظرفیت از سوی هندی ها؛ بالابردن امنیت انرژی؛ به گونه مثال، راه اندازی پروژه لوله گاز موسوم به «تاپی»؛ یاری رسانی منظم از طریق کشاورزی به هدف خروج از معضل مواد مخدر؛ و...