-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

هشتاد روز از اعتصاب اعضای سازمان مجاهدین خلق سپری شد

مقاومتی که هرگز در ایستگاه تسلیم پیاده نمی شود.۱۰نفرديگر از اعتصاب غذاکنندگان در ليبرتی به دليل وخامت حالشان بستری شدند.

در هشتاد و هفتمين روز اعتصاب غذا در ليبرتی، 10تن ديگر از مجاهدان اعتصابی به دليل وخامت حالشان بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند. اين در حالی است که بستريهای روزهای قبل هم چنان تحت نظر پزشک و مراقبت قرار دارند و وضعيتشان تثبيت نشده است.

10مجاهدی که به دليل بيهوشی ناگهانی، دردهای شديد قفسه سينه، تنگی نفس، دردهای شديد عضلانی و استخوانی، تاری ديد، فشار خون بسيار پايين و کاهش 20تا 25درصد وزن بدن بستری شدند عبارتند از:
شهناز محمدی، الهام فرشيديان، طيبه مسرور، محبوبه دباغ، ميمنت فضل، جاويد عجبی، نادر افکاری، قربان عرب، فرامرز محمدی، و محمد ملک
پزشکان با امکانات ناچيز درمانی که در ليبرتی در اختيار دارند، نهايت تلاش خود را برای مداوای اين مجاهدان می کنند.