-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

قوای بین المللی از انتشار اعلامیۀ مفصل خود داری کرد.

تشدید جنگ اعصاب علیه حامد کرزی


پنجشنبه شب نامۀ خبری ازسوی دفتر ریاست جمهوری انتشار یافت که درآن رئیس جمهور کرزی یورش هواپیمای بی سرنشین بر روستای فقیران در ولسوالی گرمسیر را محکوم کرده وگفته است:
این حمله نشان می دهد که نیروهای امریکایی به زندگی و مصوونیت خانه های مردم افغانستان و فیصله های لویه جرگه مشورتی هیچ گونه احترامی قایل نیستند.
 دربخش دیگری از قول رئیس جمهور نقل شده: تا زمانی که این چنین خود سری ها و ظلم نیروهای خارجی بالای مردم ما ادامه یابد، موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا امضاء نخواهد شد.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز درشماره امروز (جمعه 29 نوامبر) خبرداد که قوای بین المللی دررابطه حمله هواپیماهای بی سرنشین برهلمند که به یک کودک را کشته ودو زن را مجروح کرده، تا کنون ابرازنظر نکرده اند. روزنامه به نقل از مقامات ناتو وامریکایی خبر می دهد که به زودی اعلامیه ای در مورد حملات هوایی انتشار خواهند یافت.


اما یک ساعت بعد روزنامه دیلی تلگراف لندن به نقل از یک سخنگوی ناتو درافغانستان نوشت که درباره حمله هوایی برهلمند که به گفته مقامات رسمی یک کودک کشته شده؛ تحقیقات صورت می گیرد. ناتو دریک بیانیه اظهار داشت: نیروهای بین المللی کمک به امنیت از هرگونه تلفات غیرنظامیان  درحملات هوایی، تأسف عمیق خود را ابراز می دارد. فرماندهی ناتو بیش ازین از تبصره خود داری کرده است. به نظر می رسد که مسئولان ناتو وامریکایی با توجه به نازکی وضعیت، از استعمال هرواژه ای تحریک آمیز که سبب شود رئیس جمهور آن را «گیر» بدهد؛ پرهیز می کنند. این درحالی است که حامدکرزی دراعلامیه ای قوای خارجی را به بی پروایی نسبت به جان اتباع کشور متهم کرده است. وی بار دیگر هشدار داده که در صورت ادامه چنین حملات، از امضای پیمان امنیتی سرباز خواهد زد.


اوایل صبح امروز روزنامه نیویورک تایمز نوشت: رئیس جمهور کرزی پس از کشته شدن دست کم یک نفر (احتمالاً) دونفر درنتیجه حمله هوایی ناتو درجنوب افغانستان متحد خود- امریکا- را به شلاق بست. یک مقام غربی به شرط عدم ذکرنامش گفت به روز پنجشنبه بالای هلمند دو حمله طیارات بی سرنشین صورت گرفته است.


به نظرمی رسد که جنگ اعصاب بین امریکا و آقای کرزی به مرحلۀ حساسی رسیده است و استمرار چنین حملات، وادامه فشارعمومی برای امضای «پیمان امنیتی» برکرزی، ظرف روزهای آینده وضع را ازین هم شکننده تر خواهد کرد.