-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

دکترعلی احمد «جلالی»: مردم سراسیمه شده اند.

معین مرستیال: اگرکشور به جنگ داخلی برود، مسئولیت آن به دوش کرزی خواهد بود.


روزنامه واشنگتن در شماره امروز خود از افزایش فشار های داخلی بر حامدکرزی سخن گفته ومقاله ای را منتشر کرده است. دربخش آخر گزارش واشنگتن پست آمده است: لیندا رابینسون کارشناس ارشد بین المللی در موسسه «راند» که به تازه گی کتابی درخصوص عملیات های وِیژه امریکا در مأموریت افغانستان به رشته تحریر درآورده است؛ می گوید: ارتش باید برنامه داشته باشند و شما نمی توانید معامله ای را دردقایق آخر انجام دهید؛ مگر فکر می کنم که درین زمینه نسبت به تعیین تاریخ های دلخواسته از سوی امریکا، مقداری انعطاف پذیری بیشتری به کار است.

اما دکترعلی احمد جلالی چهره افغان- امریکایی که درسال های اول درحکومت کرزی خدمت می کرد بدون باور است که آقای کرزی درسطح داخل دستگاه حکومت؛ از نظر اجتماعی ورجال افغانستان تحت فشار قرار دارد. وی می گوید مردم سراسیمه شده واز جامعه بین المللی تقاضا دارند که نباید سرنوشت آینده افغانستان را به خاطر یک شخص برباد کنند.
همچنان معین مرستیال ازفعالان حزب «حق وعدالت» به گزارشگر واشنگتن پست گفته است که اگر آقای کرزی پیمان امنیتی با امریکا را امضاء نکند، کشور به جنگ داخلی فروخواهد غلتید و مسئول آن آقای کرزی خواهد بود. وی افزوده است که نه تنها فرماندهان نظامی بلکه عامه مردم درک می کنند که اگر این پیمان به امضاء نرسد، و نظامیان افغان آموزش لازم حاصل نکرده وکمک نشوند، آنان ازتأمین زنده گی خانواده های خویش عاجز خواهند بود.