-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۵, شنبه

آیا عربستان در تدارک جنگ با ایران است؟

خواب و خوراک فسیل های سلطنتی عربستان، از ترس ایران حرام شده است. کاش رژیم ایران یک حاکمیت انسانی می بود!

مقاله را تیموتی آلکساندر گازمن در 18 اکتبر 2013 انتشارداده‌است:
● وزارت دفاع امریکا درنظر دارد معادل 10.8 میلیارد دلار اسلحه به متحد نزدیک خود در خاورمیانه، بعد از اسرائیل، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بفروشدبنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، امریکا به این دو رﮊیم دیکتاتوری، بمبهای بتون شکن که به عمق زمین  نفوذ می‌کنند و آن‌گاه منفجر می‌شوند و موشکها، به بهای 10.8 میلیارد دلار می‌فروشد. 
     گزارش می‌گوید این فروش دنباله فروشهای اسلحه است که پیش از این، انجام گرفته‌انداسلحه‌ای که، بنابر آن فروشها، در اختیار این کشورهای قرار گرفته‌اند، هواپیماها و موشکها بوده‌اندهدف ایران است بمثابه رقیب و کشوری است که درکار تولید بمب اتمی استمقصود از فروش این بمبها، غیر از مجهز کردن این دو کشور برضد ایران و متحدانش در منطقه نیستدریک طرف اسرائیل قراردارد که مجهز به بمب اتمی است و درطرف دیگر کشورهای عرب واقع در ساحل خلیج فارس مجهز به نیروی هوائی بسیار قوی و سامانه موشکی و  بمبهای بتون شکن، سناریوئی است که ایران را تهدید می‌کند. . 
● گفتگوها میان ایران و کشورهای 5+1 از قرار مثبت بوده‌انداما فروش اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی، بمعنای آن‌است که هرگاه گفتگوها به نتیجه نرسند، نوبت به جنگ می‌رسدفروش اسلحه به دو کشوری که دشمن ایران هستند و در سوریه و نقاط دیگر خاورمیانه گلاویز هستند، یعنی این‌که حمله نظامی به ایران، توسط امریکا و یا باتفاق اسرائیل، نیز تدارک دیده می‌شودعربستان سعودی و امارات متحده به ایران حمله خواهند کرد هرگاه امریکا به آنها چراغ سبز نشان بدهدهردو پادشاهی‌ها آلت فعل غرب هستند.
● گزارش می‌گوید موشکها و بمبها وقتی قرارداد فروش اسلحه به تصویب برسد، تحویل این دو کشور داده می‌شوندنوع اسلحه‌ای که فروخته می‌شود نیاز به تصویب شدن دارد.
    مقامهای رسمی می‌گویندوزارت دفاع در این هفته کنگره را از قرارداد فروش اسلحه آگاه کرده‌استبنابرآن، 1000 بمب بتون شکن نوعGBU-39 به دولت سعودی و 500 بمب به امارات متحده فروخته می‌شوندقرارداد فروش شامل فروش موشکهای cruise می‌شود که از فاصله بسیار دور می‌توانند هدف خود را بزنندهواپیماهای اف – 15 و اف - 16 به این موشکها مجهز می‌شوندو این هواپیماها به عربستان و امارات متحده فروخته شده‌اند.
     گزارش خبرگزاری فرانسه می‌گوید اسرائیل نیز در سال 2010 از همین بمبها خریداری کرده‌استآن زمان نیز گفته شده قصد از خرید این بمبها، حمله به تأسیسات اتمی ایران است.
● جالب است خاطر نشان کنیم که اعلان فروش این اسلحه، جور است با اظهارات اخیر نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل، در کنست (مجلس اسرائیلو بمناسبت چهلمین سال روز جنگ کیپوراو سال‌روز را فرصتی شمرده است برای توجیه ضرورت جنگ پیش‌گیرانه با ایرانتایمز اسرائیل سخنان نتان یاهو این‌سان نقل کرده‌است:
   «درس اولی که ما باید بگیریم، این‌است که هیچ تهدیدی را کم بها ندهیمدشمن را هرگز کوچک نشماریمهیچ‌گاه خطر را از نظر دور نکنیمما نمی‌توانیم به خود اطمینان بدهیم که دشمن همان کار را خواهد کرد که ما می‌خواهیمدشمن می‌تواند ما را غافلگیر کنداسرائیل دیگر هیچگاه به خواب غفلت از دشمن نمی‌روددرس دوم این‌است که ما نمی‌توانیم گزینه جنگ پیشگیرانه را یکسره کنار بگذاریماین جنگ درهر وضعیت لازم نیستبلکه باید وضعیت و موقعیتی که چنین جنگی را ایجاب می‌کند، به دقت و بطور جدی، بررسی کنیموضعیتی نیز هست که، درآن،  به جنگ  پیشگیرانه، می‌باید درپی ارزیابی بهای بین‌المللی و خون‌هائی که باید پرداخت و داد، اقدام شودمی‌باید پی‌آمدهای نزدیک و دور چنین جنگی را هم مطالعه کنیم».
 ● تنها فروش اسلحه به این دو کشور نیست، بلکه تعلیم دادن ارتشهای این دو کشور و برخوردار کردنشان از لجیستیک نیز هست.    
● فروش این اسلحه ربط دارد به سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا، از راه بهبود امنیت کشورهای دوست امریکا به ترتیبی که نیرومند و با ثبات بگردندوزارت دفاع امریکا می‌گویدتحت ایران قرارداد، عربستان اسلحه‌ای به ارزش 6.8 میلیارد دلار دریافت می‌کندالبته هزینه تأمین لوجیستیک و دادن تعلیم و تدریب نظامی نیز در این رقم ملحوظ است.
    همان‌طور که گزارش حاکی است، این اسلحه بکار دست زدن به جنگ پیشگیرانه می‌آیدبه سخن دیگر، امریکا و متحدانش در منطقه در تدارک جنگ هستند.
● عربستان و امارات متحده صدها موشک هوا به زمین و هوا به هوا می‌خرنداین موشکهای پیشرفته نیروی هوائی این دو کشور امکان می‌دهد رادارهای ایران را از کار بیاندازند و شکاریهای ایران را هدف قراردهندو نیز، عربستان می‌خواهد 650 موشک SLAM-ERs و  973بخرد.این موشکها را شرکت بوئینگ می‌سازدامارات متحده عربی، اسلحه‌ای به ارزش میلیارد دلار می‌خرد که غیر از بمبهای بتون شکن، شامل330 موشک SLAM-ERs  و 1200 موشک JSOW هستند.
● واشنگتن با این اسلحه، با تصویب کنگره، حرکت به پیش می‌کندباتوجه به این که هم جمهوری‌خواهان و هم دموکراتها دست در دست صاحبان شرکتهای اسلحه سازی و لابی اسرائیل، AIPAC ، دارند و  واشنگتن یا اسرائیل، هرگاه فرصت دست دهد، می‌خواهند برضد ایران دست به جنگ پیش‌گیرانه بزنندهرگاه، نیروی مسلح  سوریه را ناتوان سازند و بشار است ناگزیر از ترک مقام خود شود، فرصت حمله به ایران بدست می‌آید.  الا این‌کهآ در حال حاضر، وضعیت سوریه مبهم است.  باوجود کمک روسیه به رﮊیم اسد، جنگ می‌تواند دیرپایدمگر این‌که توافق میان طرفها، امکان صلح را فراهم کند.  از آن طرف، وضعیت مالی دولت امریکا بد است و بدون پول نمی‌شود دست به جنگ تازه‌ای زد.مگر این‌که اقتصاد امریکا سکته کنددر این‌صورت، جنگ تنها گزینه واشنگتن خواهد شد.
نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۴۰ از ۱۲ تا ۲۶ آبان