-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

شوک تازه به مطلق اندیشان ایران

افشاگری مقاومت ايران: سايت اتمی مخفی رژيم آخوندی در مبارکه اصفهان

دقايقی پيش مهدی ابريشمچی، مسئول کميسيون صلح شورای ملی مقاومت ايران، طی يک کنفرانس مطبوعاتی در پاريس اطلاعاتی در مورد يک سايت اتمی مخفی رژيم ايران فاش کرد.
اين سايت در منطقه موسوم به هفت تير در مبارکه اصفهان واقع شده است و اطلاعات آن به شدت محرمانه نگه داشته می شود. ساخت اين سايت برعهده شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران بوده است. اين سايت توسط ارگان موسوم به ”سازمان پژوهش نوين“ وابسته به وزارت دفاع گرداننده می شود.
در اين کنفرانس مطبوعاتی همچنين مقاومت ايران فاش کرد رژيم در حال ساختن سايتهای مخفی به طور موازی می باشد.