-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

طرح «گذشتن» از کرزی درکاخ سفید

ترجمه از سایت انگلیسی انتی وار( ضد جنگ)
خبرنویس: جوسون دیتس

با اعلام رئیس کرزی در مورد تعویق امضای پیمان دوجانبه امنیتی تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل، اداره رئیس جمهوراوباما می گوید امریکا در نظر دارد در باره به طور آشکار مسأله «گذشتن» از آقای کرزی را مورد توجه قرار دهد. مقامات رسمی می گویند این مسأله روشن نیست: مگر آیا ممکن است؟

از نظر تئوری، معامله بدون امضای رهبر کشور می تواند به پایان برسد، مگر معنایش واگذاری اختیارات به قوه مقننه خواهد بود.
و معنایش واقعاً دادن مجوز  به بحث های سنای امریکا درباره پیمان دوجانبه امنیتی خواهد بود؛ وطولانی ترشدن ماموریت امریکا درسال 2014 وپس از آن خواهد بود.
رئیس جمهور اوباما تلاش دارد با این استدلال که این یک پیمان اجرایی است نه یک معاهده، پیشاپیش ازارجاع آن به کنگره جلوگیری کند.
امریکا تهدید کرده است که عدم امضای پیمان تا قبل از پایان دسامبر سال جاری به وسیله حامد کرزی، قوای خود را ازین کشور بیرون بکشد. مقامات افغاان گفته اند که آنان این تهدید ها را جدی  تلقی نمی کنند و کرزی می خواهد قبل از امضای معامله امتیازات بیشتری را به دست آورد.