-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

هشدارجان کری به حامد کرزی

نیویورک تایمز


روزنامه نیویارک تایمز به اظهارات حامد کرزی در پایان بیانیه اش خطاب به اشتراک کنندگان جلسهء لویه جرگهء مشورتی اشاره کرده گفت:

« من به نمایندگی از شما این قرارداد را با امریکا تنظیم و ترتیب کرده و با آنها به چانه زنی ادامه می دهم.»

روزنامه به سخنان حامد کرزی در این بیانیه اش اشاره کرد که از اعضای لویه جرگه خواست تا به او فرصت سیاست را بدهد تا این قرارداد را بطور رایگان با امریکا امضاء نکند.

روزنامه نیویارک تایمز از قول مقامات امریکایی می نویسد که اگر قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن تا پایان امسال به امضاء نرسد، برای تنظیم پلان باقی ماندن سربازان امریکایی در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی وقت کافی باقی نمی ماند.

نیویارک تایمز در ادامه می نویسد، جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه در تماس تیلفونی با حامد کرزی هشدار داد که اگر تا یک ماه دیگر این قرارداد امضاء نشود، افغانستان انتظار امضاء چنین یک سندی را از جانب امریکا نه داشته باشد.

روزنامه لاس انجلس تایمز در یک مقاله به جر و بحث حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با صبغت الله مجددی رییس لویه جرگه مشورتی افغانستان اشاره کرده است.

روزنامه می گوید، زمانی که حامد کرزی رییس جمهور افغانستان یک بار دیگر به امضاء قرارداد امنیتی در بهار سال آینده تاکید کرد، صبغت الله مجددی رییس لویه جرگه به او گفت که محاسبه اش نادرست است.

روزنامه لاس انجلس تایمز می گوید، صبغت الله مجددی به رییس جمهور کرزی هشدار داد که اگر این سند را به تاخیر اندازد، از وظایف اش استعفی داده و کشور را ترک خواهد کرد.

روزنامه هندی بنام اندین ایکسپریس نیز این مورد را به بررسی گرفته و در یک مقالهء می نویسد، بعد از تصویب لویه جرگه مشورتی افغانستان از اظهارات حامد کرزی نیز معلوم شد که او به موقف قبلی اش که می خواهد امضای سند امنیتی را بعد از انتخابات ریاست جمهوری امضا کند، ایستاده است.
روزنامه می نویسد:
حامد کرزی در بیانیه خود قبول کرد که اعتماد بین او و مقامات امریکایی کاهش یافته است و در بیانیه اختتامیه خود بار دیگر واشنگتن را مورد انتقاد قرار داد.

نویسندهء مقالهء اندین ایکسپریس در پایان از قول منتقدین می گوید، رییس جمهور کرزی با تاخیر امضای این سند می خواهد که از هر گونه معامله با امریکا خودداری کند.