-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

نامه نويسنده سرشناس به نيروی تروريستی قدس

تهديد نويسنده سرشناس عراقی به خاطر حمايت از مجاهدين خلق


نافع عيسی مزدور نيروی قدس پاسداران طی يک پيامی، صافی ياسری، نويسندهٴ سرشناس عراقی را تهديد به قتل کرده و گفته است: «برای من مهم نيست که تو چه کسی هستی اما من به تو هشدار می دهم که توسط منافقين مورد سوء استفاده قرار نگيری اگر تو صافی يا غيرصافی باشی به تو هشدار می دهم که به ما کاری نداشته باش در غيراينصورت ما طور ديگری با تو برخورد خواهيم کرد».

پاسخ صافی ياسری به مزدور نيروی تروريستی قدس 
«جنگ بزدلان»

وقتی با خصم و دشمنی بجنگی که مانند خودت دارای سلاح باشد، اين جنگ و مبارزه ای عادلانه و شجاعانه است، اما وقتی که وارد جنگی شوی که تو در اين جنگ دارای سلاح هستی و خصم تو بی سلاح است، اين جنگ و نبردی بزدلانه است و عراقيان به آن عمل پست ناجوانمردانه می گويند، و اين همان کاری است که برخيها امروز عليه پناهندگان بی سلاح و محاصره شده در يک تکه زمين تنگ انجام می دهند تا آنها را در معرض موشکهای باندهای مزدور قرار دهند، اين پناهندگان همان ساکنان کمپ اشرف هستند که عليه آنها کشتار شنيعی در اول سپتامبر انجام شد و در نتيجه آن 52تن بيگناه و بی دفاع شهيد شدند، کسانی که به اجبار به بازداشتگاه ليبرتی منتقلشان کردند تا آنها را هدفهای زنده برای کشتار جمعی قرار دهند کاری که انسانيتی در آن نيست و در آن سياست و تجارت پست مزدبگيران غالب است، بسيار متأسفيم که برخی از اين تاجران تابعيت عراقی دارند. تحريک بيمارگونه عليه اين پناهندگان برای ريختن خون آنها با عذر و بهانه های واهی و باطل اقدامی است که تاريخ مردم ايران آن را لکه ننگی بر پيشانی کسانی که به آن مبادرت می کنند می داند و فردا هنگامی که تخت ستمگران تهران فرو ريخت، اينان کسی را در پشت خود نخواهند يافت، اگر فکر می کنند که امروز بودنشان در سنگر اين رژيم به آنها سپر حفاظتی می دهد، پس بدانند که سخت در اشتباه و توهم به سر می برند، مردم همسايه ايران به خوبی می دانند کما اين که ما عراقيان می دانيم که روابط بسيار مستحکمی بين سرنوشت دو خلق ايران و عراق وجود دارد، بنابراين هرکس که به مردم ايران خيانت کند، به مردم عراق نيز خيانت کرده است، کما اين که اگر کسی پيروزی و دستاوردی برای هر يک از اين دوخلق به ارمغان بياورد، برای ديگری نيز آورده است، بنابراين ما نسبت به هر گونه تحريک عليه پناهندگان ايرانی در عراق هشدار می دهيم

عليه کسانی که چنين بسيج تحريک آميزی را در سالن حکيم در دانشگاه بغداد در جادريه آماده می کنند،

اين ميزگرد، يا جلسه يا کنفرانسی است تحريک آميز که با پرداخت پول برگزار می شود، قبلاً سالنهای دانشگاه ما کلاس های درس بود، که وحدت و اصالت و عمق التزام اخلاقی ما را نمايندگی می کرد، ما فکر نمی کنيم که آيندگان ما اجازه بدهند اين مناصب و جايگاهها به کرسيهايی تبديل شود که بندگان تومان آلوده به خون شهدای موکب آزادی، بر آن بنشينند، موکب آزادی که مردم برادرمان ايران آن را سازمان می دهند و ما نيز برايش تقدير و احترام قائل هستيم. ما آزادگان عراق و فرزندان عراق، وارد شدن در جنگ بزدلان عليه اين آزادگان را رد می کنيم.