-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

شعارهای تاسوعا و عاشورا در دوران تیکه داران دین درایران

خشت های پوسیده ازبنای توتالیتاریزم آخوندی درحال افتادن است.

این اسلامی است که امام جمعه ها و شبکه 
مداحان فاسد و سردارانی امثال نقدی و ... جانشین آن اسلامی کردند که رهبری انقلاب 57 را بدست گرفت و سخنگویش آیت الله خمینی بود. وقتی رهبران و کارگزاران یک نظام سقوط می کنند، آرمان ها نیز سقوط می کنند و جای آنها را امثال احمدی نژاد و ارضی و همین شعارهائی می گیرد که روزهای تاسوعا و عاشورا زینت بخش شیشه برخی اتومبیل ها در تهران بود و لابد راننده و سرنشینانش اعضای شبکه مداحان و همان اوباشی که پیاده نظام کودتای 88 شدند. وقتی ضرغامی رئیس تلویزیون است و حسین شریعتمداری روزنامه نگار مقرب درگاه رهبری، شعارهای مذهبی نیز همین می شود که می بینید. آقای خامنه ای از خطر جنگ شیعه و سنی می گوید. اگر باور عمیقی نسبت به این خطر داشت، در همان روزهای دهه اول محرم و بویژه تاسوعا و عاشورا حداقل می گفت راه بودجه بیت رهبری برای شبکه مداحان و اوباش را ببندید و برای ضرغامی پیغام می فرستاد که دراین روزها به تبلیغ علیه اهل سنت در صدا و سیما دامن نزنید.