-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

دادگاه افغانستان؛ دادگاه امریکایی؛ کدامیک اعتبار دارد؟اصرار تبلیغاتی تیم حاکم درقانع کردن امریکایی ها برای دادگاهی کردن نظامیان امریکایی درصورت ارتکاب احتمالی جرم و جنایت در خاک افغانستان، از دو جهت بیهوده است. این بهانه آفرینی های سیاسی تیم حاکم درارگ است. مورد اول، امریکا هرگز به چنین شرطی تمکین نخواهد کرد وقوانین خود را مانند افغان ها نقض نمی کنند؛ مورد دوم؛ حکومت افغانستان هیچ گاه درسطح داخلی ثابت نکرده که توان دفاع از عدالت وحقوق مردم را دارا است. هیچ گاه مردم به دادگاه های حکومتی اعتماد ندارند ودربرخی ولایات، مردم از سرناگزیری به دادگاه های صحرایی طالبان مراجعه می کنند و گرگ های رشوه ستان و تشنه، برکرسی های داوری ودادرسی دولت نشسته اند.
دادگاه های امریکایی برای کیفردهی نظامیان امریکایی بسیار مناسب اند وهرگزدربرابر آنان، قانون امریکا را نقض نمی کنند وخاطیان مثل جانیان طالب از زندان امریکا رها نمی شوند.
حکومت افغانستان چه زمانی جانیان، ماین گذاران، آدم کشان؛ قاچاقچیان دانه درشت، متجاوزان جنسی و تروریست های طالب وپاکستانی را مجازات کرده است؟ درکارنامه حکومت کابل دوافتخار به گونه برجسته قابل رؤیت است.
یک؛ غارت ودزدی دولتی به وسیله شبکه های ائتلافی سیاسی، بدون لحاظ قانون، عقیده، فرهنگ وسیاست تعریف شده درروی کاغذ.

دوم؛ رها کردن هزاران تروریست وقاتل از زندان ها. بنا برین حکومت افغانستان از چه رو سعی دارد نشان دهد که امریکایی ها را مجازات خواهد کرد؟ حکومت افغانستان به منظور دادرسی به پرونده قربانیان غیرنظامی که از سوی تفنگداران طالب کشته ویا معلول شده و شمار شان به هزاران تن بالغ می شود، چه کاری انجام داده که ادعای دادگاهی کردن نظامیان خارجی را دارد؟