-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۵, سه‌شنبه

شاگردان آیت الله دستغیب: فتنه گر آنهائی بودند که احمدی نژاد را رئیس جمهور کردن

فصل جدید نبرد اصلاح طلبان با کهنه گرایان در ایران

نامه شاگردان آیت الله دستغیب خطاب به لاریجانی رئیس قوه قضائیه:

جنابعالی در یک سخنرانی چندین مرتبه نام فتنه را می برید و عده ای را که معلوم است آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی می باشند متّهم و بدون محاکمه مجرم خطاب می کنید!
بیان مطلب: در سال ۸۸ بخوبی واضح شد که مردم و بزرگان تابع امام امّت(ره) که به آقای موسوی رأی دادند اهل فتنه و سیاست شیطانی و حفظ دنیای بدون رضایت حضرت حق نبودند، بلکه شرکت آنها در انتخابات حسب تکلیف شرعی و عقلی خود بود. امّا این مسؤلین وقت بودند که شخصی را که از ناحیه قانون اساسی فاقد شرائط رئیس جمهور شدن بود تحمیل کردند، پس معلوم است که چه کس و کسانی فتنه را خلق کردند. مردم در رابطه با این مسأله که بنا بود از طریق نظامی رئیس جمهور برگزیده شود هیچگونه نقشی نداشتند و بعد هم حق انتقاد از آنها گرفته شد و لذا ملاحظه کردید که در انتخابات سال ۹۲ همین مردم تابع امام امّت با شعار یاحسین میرحسین شرکت کردند و ثابت کردند که فتنه گر کیست، این اتّهامات و خطاب مجرم به اشخاص مذکور بدون محاکمه شرعی از ناحیه عدم رعایت احکام شرع و اهمیّت ندادن به قانون اساسی می باشد.
شما را به خدا آیا اینهائی که باتهام فتنه و بدون محاکمه در زندان یا حصرهستند مطابق شرع است؟ هر مجتهد مطلق و عادل و خدا ترسی می گوید زندان و حصربدون محاکمه جایز نیست آنهم توسط قاضی مجتهد عادل با داشتن حق دفاع در چنین مواردی علنی مگر در موارد خاص که در کتب فقهی ثبت است آن هم به طور موقّت و محدود و بدون ارعاب-شما بفرمائید کدام یک از زندانیان سیاسی چنین سیری را داشته؟
آیا بدرفتاری با زندانیان سیاسی شرعأ جایز است؟ آیا بدرفتاری با خانواده آنها شرعأ جایز است؟ آیا محروم کردن افرادی از حقوق اجتماعی خود و اخراج آنها از دانشگاهها وادارات باتّهام طرفداری از آقایان میرحسین و کروبی، و به عنوان فتنه گر شرعأ جایز است؟مگر مملکت ما و کشور ما،مملکت رسول الله(صلی الله علیه وسلم) پیغمبر رحمت نیست؟ مگر دستور خداوند به پیامبران جهت هدایت مردم نبوده؟ جنابعالی از عملکرد خود و زیر دستانتان در طول این چهار سال و قبل و بعد از آن چگونه دفاع می کنید؟