-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۶, چهارشنبه

دین اسلام در انگولا ممنوع شد!

وزیرفرهنگ انگولا می گوید: دین اسلام مخالف آداب وفرهنگ مردم است.
ترجمه از دیلی میل
گزارش شده که کشور افریقایی انگولا دین اسلام را غیر قانونی اعلام کرده و دستور بستن مساجد درسراسر آن کشور را صادرکرده است.
در تازه ترین گزارشی که دیلی میل انتشار داده به نقل از خانم  روسا کروزسیلوا وزیر فرهنگ انگولا گفته شده که مساجد مسلمانان در کشور عمدتاً مسیحی انگولا تا اطلاع بعدی مسدود خواهد شد.

خانم روسا توضیح کرده که اسلام یک فرقه مذهبی مخالف آداب، رسوم وفرهنگ انگولا به شمار می رود.
اما تا نشر این خبر هنوز گزارشی تایید شده در خصوص انسداد یا تخریب مساجد در کشور داده نشده است.
 رئیس جمهور جوس ادواردو- دوس سانتوس- به نشریه دفاعی «اوسون» گفت: این درواقع پایان نفوذ اسلام در کشور ما می باشد.
در کشور نوزده میلیون جمعیتی انگولا فقط یک درصد مسلمانان به سر می برند و 194 فرق مذهبی وعقاید درآن کشور ممنوع می باشد. اضافه از نیمی از جمیعت انگولا مسیحی مذهب اند.
درین حال وزیر فرهنگ انگولا گفته است که ممنوعیت دین اسلام و بستن مساجد مسلمانان تا اطلاع ثانوی، از سوی دادگستری و حقوق بشر مورد تایید قرار نگرفته است. این اقدام ظاهراً پس ازآن اعلام شد که بین مسلمانان و مسیحیان درگیری هایی رخ داده بود.