-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

اهانت نرم و بسیار سوزنده امریکا علیه حامد کرزی

کس دیگری باید پیمان امنیتی را امضاء کند!


وزارت خارجه امریکا می گوید امضا شدن موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان بر عوض رییس جمهور کرزی توسط یک مقام دیگر افغان ممکن می باشد.

در این مورد سخنگوی وزارت خارجه امریکا جین ساکی روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی توضیحات داد.

روزنامه لاس انجلیس تایمز در شماره دیروزه خود از قول مقامات امریکا نوشته بود که گفته اند چون رییس جمهور کرزی حاضر نیست موافقت امنیتی بین افغانستان و امریکا را بزودی امضا کند، از اینرو ایالات متحده مقامات دیگر افغانستان از جمله وزیر خارجه ضرار احمد مقبل عثمانی را تشویق می کند که در چند هفته آینده این توافق امنیتی دوجانبه با امریکا را به امضا برساند.

قصر سفید گفته است اگر موافقت امنیتی تا پایان سال جاری میلادی امضا نشود امریکا در سال آینده میلادی تمام 47 هزار عسکر خود را از افغانستان خارج خواهد کرد که در نتیجه آن ممکن است افغانستان در جنگ با طالبان از کمک کافی جامعه جهانی بی بهره شود.

اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا جین ساکی این موضوع را رد کرد که گویا امریکا مقامات دیگر افغان را تشویق می کند تا بر عوض رییس جمهور کرزی این موافقت را به امضا برسانند:

« اگر واضح صحبت کنیم این یک سندی است که باید توسط رییس جمهور کرزی و یا شخصی که توسط او موظف شده است، به امضا برسد. پس منطقاً این عمل ممکن است ولی امریکا نیت ندارد که بر آن پافشاری کند. »

حکومت اوباما در صورت امضا شدن موافقت امنیتی با افغانستان می خواهد بعد از سال 2014 برای ادامه جنگ علیه تروریزم بین شش تا 10 هزار عسکر خود را در افغانستان حفظ نماید، اما بعضی از قوماندان امریکایی خواهان حضور 12 هزار عسکر امریکایی در افغانستان می باشند.

امریکا در سال 2011 در مورد مصونیت قضایی عساکرش در عراق با حکومت این کشور به موافقه نرسید و تمام عساکر خود را از این کشور خارج کرد.